Kuntoutumisyksiköt

Kuntoutusyksikkö on tarkoitettu pitempiaikaiseen laitoskuntoutukseen. Kuntoutus aloitetaan kartoittamalla elämäntilanne ja hoidon tarve, hahmottamalla ja jäsentämällä ongelmat sekä laatimalla kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksessa edetään hoitosuunnitelman mukaan. Kuntoutuksessa voi olla useita hoitovaiheita: katkaisuhoitoa, kuntoutumisjakso ja asumispalveluja. Kuntoutukseen tarvitaan aina lähete.

Kuntoutumisyhteisöt ovat kuntouttavan hoidon paikkoja, joissa hoidon menetelmänä on yhteisö. Kuntoutumisessa korostetaan sosiaalista oppimista, jossa painottuu vastuullinen käyttäytyminen itseä ja yhteisöä kohtaan. Tavoitteena on myös vastuun jakaminen: asiakkaat halutaan kantamaan yhteisvastuuta osallistumaan yhteisön toiminnasta ja hoitamaan siitä oma osuutensa. Kuntoutumisyhteisön käytännön työt ovat olennainen osa hoitoa. Yhteisöhoidon elementtejä käytetään myös monissa muissa kuin yhteisö-nimellä kulkevissa A-klinikkasäätiön yksiköissä.