Kuntoutumishoitoyhteisö Kouvola

Kuntoutumishoitoyhteisö (entinen Neppari) on tarkoitettu täysi-ikäisille asiakkaille, jotka tarvitsevat ja haluavat tilanteensa ja vointinsa monialaista arviointia ja kuntoutusta. Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen löytäminen ja osallisuuden lisääminen.

Kuntoutumishoitoyhteisön arki sisältää yksilökeskusteluja, ryhmähoitoa, yhteisiä askareita ja virkistystoimintaa. Myös työtoimintaan on mahdollista tutustua.

Kokemusasiantuntijat ovat mukana palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. (Asiakasauditointi)

Yhteystiedot 

Kotiharjuntie 20, 45100 Kouvola
puh. 045 1393 708

Seuraa Kuntoutumishoitoyhteisöä Facebookissa

Miten hakeudun 

Neppariin hakeudutaan ottamalla yhteyttä yksikköön ja täyttämällä lausuntolomake yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Lähettävä taho voi olla kunnallinen sosiaalitoimi, terveystoimi, sairaanhoitopiiri tai muu hoito- tai tukipaikka, johon asiakkaalla on kontakti.

Hoitoon tulo suunnitellaan ja sovitaan etukäteen. Samalla arvioidaan katkaisuhoidon tarve. Hoidon pituus suunnitellaan yksilöllisesti ja se vaihtelee noin yhdestä neljään kuukauteen.

Yksikössä on neljä asiakaspaikkaa ympärivuorokautiseen vaativaan päihdehoitoon.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hoidon tavoitteet sekä keinot ovat yhteisöhoidon elementtien lisäksi yksilöllisiä ja vaihtelevat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanteen, ongelmien, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Yksilöllisten tavoitteiden lisäksi hoidon tavoitteena on asiakkaan mahdollisten vieroitusoireiden hoito ja fyysisen kunnon koheneminen, psyykkisen riippuvuuden hoito ja keinojen löytyminen riippuvuuden hallintaan, arvojen ja asenteiden tutkiminen, perhe- ja tukiverkoston vahvistaminen, arjen taitojen ja asioiden hoidon harjoittelu sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Kuntoutumishoitoyhteisö tarjoaa vaiheittaisen yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman, jossa asiakkaan omat verkostot ovat mukana. Käytettävissä ovat myös lääkäripalvelut. Yksikkö toimii yhteistyössä viereisen vieroitushoitoyhteisön kanssa.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy