Kuntoutumiskeskus Kotka

Kuntoutumiskeskus Kotkassa toimivat vieroitushoitoyksikkö ja selviämisasema sekä kuntoutumishoitoyhteisö.

Vieroitushoito on tarkoitettu päihteidenkäyttäjille, jotka päihdeongelman ja vieroitusoireiden vakavuuden vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista laitoshoitoa.

Selviämisasema tarjoaa päihtyneelle suojaa ja terveydenhuollon hoitopalveluja selviämisen ajaksi. Selviämisasemalla on mahdollisuus myös jatkohoidon suunnitteluun.

Kuntoutumishoitoyhteisössä päihteiden käyttäjä voi pysähtyä, irrottautua päihteistä ja parantaa elämäntilannettaan. Yhteisön arkeen kuuluu yksilöllisiä keskusteluja, ryhmähoitoa, yhteisiä askareita ja ajoittain virkistystoimintaa. Palvelut on suunnattu täysi-ikäisille päihdeongelmaisille asiakkaille.

Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat osallistuvat hoidon kehittämiseen.

Yhteystiedot 

Turvalantie 2, 48700 Kotka
puh. 040 1368 212 (vieroitushoitoyksikön ja selviämisaseman neuvonta ja paikkavaraukset)
puh. 040 1368 220 (kuntoutumishoitoyhteisön paikkavaraukset ja asiakasasiat)

Miten hakeudun 

Ennen vieroitushoitoon tai selviämisasemalle saapumista on hyvä tehdä paikkavaraus numerosta 040 1368 212. Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kuntien asukkaat eivät tarvitse lähetettä tai maksusitoumusta. Katkaisuhoitoasemalla on 14 hoitopaikkaa, joista kaksi on selviämisaseman käytössä.

Kuntoutumishoitoyhteisöön hakeudutaan varaamalla aika numerosta 040 1368 220 tai A-klinikan kautta.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Vieroitushoidossa tavoitteena on akuutin päihdekierteen katkaisu ja jatkohoidon suunnittelu. Keskeistä on vieroitusoireiden hoito ja asiakkaan hoitomotivaation ylläpitäminen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Hoito kestää keskimäärin 5–14 vuorokautta.

Hoitoon sisältyy yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, vertaistukea, lepoa, ravintoa ja tarvittaessa oireenmukaista lääkehoitoa sekä vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä. Jatkohoidon suunnittelu on tärkeä osa vieroitushoidon sisältöä.

Kuntoutumishoidossa tavoitteet ja keinot ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanteen, ongelmien, tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti.

Asiakas sitoutuu päihteettömyyteen, tavoitteellisuuteen ja omavastuisuuteen. Lisäksi periaatteena on lääkkeettömyys. Rauhoittavasta lääkityksestä luovutaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja opitaan vaihtoehtoisia tapoja rauhoittua. Kuntoutujalta vaaditaan omatoimisuutta ja kykyä kaksikerroksisessa talossa liikkumiseen. Keskeistä toiminnassa on yhteisöllisyys.

Hoidot kestävät keskimäärin kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Hoitojakson pituus suunnitellaan yksilöllisesti.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy