Kuntoutumiskoti Pyhtää

Päihde- ja mielenterveysongelmaisille, jotka ovat osittain toimintakykyisiä, tarjotaan valvottu ympäristö päihteettömän elämäntavan tukemiseksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja turvallisuutta sekä auttaa elämänhallinnassa. Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa ja päihteettömyyttä ohjataan asiakaslähtöisen ja -ystävällisen hoidon keinoin. Asumispalveluyksikössä on 17 paikkaa.

Yhteystiedot 

Päkintie 32, 49220 Siltakylä 
puh. 045 6579 679

Henkilökunta on paikalla arkisin klo 8–20, viikonloppuisin ja pyhinä klo 8–18.

Miten hakeudun 

Asukkaat voivat ohjautua Kuntoutumiskoti Pyhtäälle omatoimisesti, omaisen toimesta, muun päihdehuollon laitoksen kautta, kunnan päihdetyöntekijän tai sosiaalityöntekijän kautta, sairaalasta tai muusta laitoksesta. Uutta asiakkuutta suunniteltaessa järjestetään tapaaminen, missä kartoitetaan hoidon tarvetta, arvioidaan Kuntoutumiskodissa asumisesta selviytymistä ja asiakkaan hoitomotivaatiota. Asiakas tarvitsee kunnan maksusitoumuksen.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Kuntotumiskoti Pyhtään toimintaa ohjaavat asumispalvelusopimuksen säännöt ja omahoitajan ja asiakkaan yhdessä laatima ja 4–6 kuukauden välein päivittämä, henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Erilaisten mittareiden avulla kartoitetaan ja arvioidaan muun muassa asiakkaan toimintakykyä, muistia ja päihderiippuvuutta. Käytettäviä mittareita ovat mm. SDS, Pompidou, Missä mennään -kysely ja Paradise 24fin.

Kuntoutumiskoti Pyhtään toiminnassa käytetään elementtejä yhteisöhoidollisesta menetelmästä, jossa asukkaat tukevat toinen toistaan vertaistuella ja yhteisöllisyydellä.

Perushoitotyön osalta henkilökunta vastaa lääkehoidosta ja seuraa asukkaiden fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa. Kuntoutumiskoti Pyhtää tarjoaa ravintopalvelun sekä tukea ja ohjausta arkipäivän asioissa. Henkilökunta vastaa arjen pyörittämisestä ja tukee asukkaiden päihteettömyyttä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa.

Asumista Kuntouutmiskodissa arvioidaan tarvittaessa, tilanteen mukaan. Joissain tapauksissa kyseeseen tulee muutto kevyemmin tuettuun asumismuotoon, joidenkin kohdalla tehdään päätös tuetumman asumisen tarpeesta. Asumisjakson päättämisestä sovitaan yhteisesti, vähintään kahta viikkoa aiemmin.

Lisätiedot

Lataa asumispalveluiden esite

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy