Kuntoutumiskoti Salo

Tehostetun palveluasumisen yksikkö päihdedementiaa sairastaville asiakkaille. Paikkoja on kahdeksalle pysyvälle asukkaalle ja kahdelle lyhytaikaista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle. Lyhytaikainen hoito soveltuu etenkin asiakkaan palvelutarpeen, muistiongelman ja toimintakyvyn arvioimiseen. 

Toimintakyvyn paranemisen ja jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin  myötä mahdollistetaan asiakkaan siirtyminen kevyempään asumispalveluun tai jopa itsenäiseen asumiseen.

Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Yhteystiedot 

Hillerinkuja 5, 3. krs, 24100 Salo
puh. 040 6471 544 (sairaanhoitaja ja ohjaajat 24/7)
dementia(at)a-klinikka.fi

Miten hakeudun 

Alkoholidementiayksikköön hakeudutaan oman kotikunnan maksusitoumuksella. Lyhytaikaisessa hoidossa asiakas maksaa hoidostaan asiakasmaksun. Pitkäaikaisen asumisen asiakkaille laaditaan vuokrasopimus ja selvitetään asiakkaalle kuuluvat sosiaalietuudet. Pitkäaikaisen asumisen asiakkaille kotikunta voi määritellä tuloperusteisen palvelumaksun.

Lisätietoa hakeutumisesta saa kotikunnan palveluohjauksen koordinaattoreilta tai Kuntoutumiskoti Salon numerosta 040 6471 544.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Kuntoutumiskoti Salo tarjoaa tehostettua palveluasumista päihdemuistisairaille asiakkaille. Asiakkaalla voi olla diagnosoitu alkoholidementia tai alkoholiongelma ja jokin dementoiva- tai muistisairaus. Kuntoutumiskodissa on kahdeksan pitkäaikaisen asumisen paikkaa ja kaksi lyhytaikaisen hoidon paikkaa.

Lyhytjaksot tarjoavat arviointia ja kuntoutusta asiakkaille, joiden itsenäisessä selviytymisessä kotona on haasteita muistiongelmien, alkoholinkäytön, toimintakyvyn laskun, sosiaalisten ongelmien tai esimerkiksi dementian käytösoireiden vuoksi.

Perusarviointijakso on noin kolmen-neljän viikon mittainen. Sen aikana asiakkaan muistiongelman vaikeutta arvioidaan. Muistitesteinä käytössä ovat MMSE, MOCA ja CERAD. Asiakkaan toimintakykyä havainnoidaan erilaisissa tilanteissa. Päihderiippuvuuden taso ja tukiverkosto kartoitetaan. Mittareina ovat asiakkaan tarpeista riippuen A-klinikan yhteisesti sovittujen lisäksi CDS15, SADD, IADL, ASTA, kotona selviytymisen profiili ja SPPBL. Arvioinnin aikana tehdään yhteistyötä asiakkaan omaisten ja kotikunnan kanssa palveluverkoston luomiseksi. Kaikista hoitojaksoista laaditaan kattava, kirjallinen yhteenveto. Lääkärin arviot hoidetaan A-klinikan lääkärin tai asiakkaan omalääkärin palveluina. Kuntoutumiskodissa voidaan ottaa perusverikokeita.

Pidempiaikaisella kolmen kuukauden-vuoden kuntoutuksella on saavutettu hyviä tuloksia ja kotiutettu useita, lähtötilanteessa ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia asiakkaita takaisin itsenäiseen asumiseen tai kevyempiin palveluyksiköihin.

Kuntoutumiskoti Salo ei ole asumisympäristönä täysin esteetön. Asiakkaiden liikkuminen apuvälineillä tulisi olla lähes omatoimista.­

Lisätietoja

Palveluesimies Tytti Tuppurainen, puh. 040 6691 994, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Esite

Lataa Kuntoutumiskoti Salon esite (pdf)

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy