Päihdesairaala

Päihdesairaala on Suomen ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut sairaala. Tarjoamme katkaisu- ja vieroitushoitoa, päihdekuntoutusta, perhekuntoutusta sekä lääkkeettömiä hoitoja. Sairaalassa tehdään myös päihdeongelmaan liittyviä työ- ja toimintakyvyn arviointeja. Kaikki yksikkömme hoitavat myös peliriippuvaisia.

Toimintamme perustuu Käypä hoito -suosituksiin, moniammatilliseen yhteistyöhön ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta. Asiakkaan käytössä on sairaalan koko palvelutarjotin sekä henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvia erityispalveluja.

Päihdesairaalan toiminta-alueena on koko Suomi. Sairaala on rakennettu esteettömäksi.

Yhteystiedot 

Kuusitie 36, 04480 Haarajoki
puh. 050 4300 536 (hoitokoordinaattori)
aps.hoitokoordinaattori(at)a-klinikka.fi
www.paihdesairaala.fi

Miten hakeudun 

Hoitoon voi hakeutua lähetteellä esimerkiksi A-klinikan, sosiaalitoimen, terveyskeskuksen tai työterveyshuollon kautta ympäri Suomen. Kysy lisää hoitokoordinaattorilta numerosta 050 4300 536.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Laitoshoitojakso suunnitellaan yhteistyössä avohoidon kanssa osaksi palveluketjua. Tämä tuottaa hyviä toipumistuloksia. Hoito pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, yhteisöllisyyteen ja kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.

Katkaisu- ja vieroitushoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaiseminen, asiakkaan fyysisen ja psyykkisen tilanteen vakiinnuttaminen, jatkohoidon suunnittelu ja jatkohoitoon ohjaaminen.

Päihdekuntoutuksessa pyritään asiakkaan vapautumiseen riippuvuuskierteistä sekä elämänhallinta- ja selviytymiskeinojen lisäämiseen.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja päihteettömien selviytymistaitojen vahvistaminen. Perheelle laaditaan hoitosuunnitelma sekä jatkohoito yhteistyössä perheen ja heidän verkostonsa kanssa.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy