Selviämisasema Salo

Selviämisasema tarjoaa valvotun ja  turvallisen paikan päihtymystilasta selviämiselle terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa. Selviämisasemalta on mahdollista siirtyä vieroitushoitoyksikköön.

Selviämisasemalla työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sairaanhoitajia, ohjaajia, osa-aikainen lääkäri ja palvelukoordinaattori. Henkilökunta on paikalla 24 h vuorokaudessa.

Miten hoitoon pääsee

Toivomme aina yhteydenottoa ennen selviämisasemalle tuloa paikkatilanteen varmistamiseksi.

Hoitoon voi hakeutua itsenäisesti Varsinais-Suomen alueelta tai esimerkiksi terveyskeskuspäivystyksen ja A-klinikan kautta. Hoitoontulo perustuu vapaaehtoisuuteen.

Yhteystiedot 

Kalkkitie 5–7, 24280 Salo
puh. 040 7149 600 ja 040 7149 601 (yhteydenotot ja paikkavaraukset, 24/7)

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy