Vieroitushoitoyksikkö ja selviämisasema Kotka

Vieroitushoitoyksikkö on tarkoitettu päihteidenkäyttäjille, jotka päihdeongelman ja vieroitusoireiden vakavuuden vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista laitoshoitoa.

Selviämisasema tarjoaa päihtyneelle suojaa ja terveydenhuollon hoitopalveluja selviämisen ajaksi. Selviämisasemalla on mahdollisuus myös jatkohoidon suunnitteluun.

Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat osallistuvat hoidon kehittämiseen.

Yhteystiedot 

Turvalantie 2, 48700 Kotka
puh. 040 1368 212 (neuvonta ja paikkavaraukset)

Miten hakeudun 

Ennen hoitoon saapumista on hyvä tehdä paikkavaraus numerosta 040 1368 212. Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kuntien asukkaat eivät tarvitse lähetettä tai maksusitoumusta.

Katkaisuhoitoasemalla on 14 hoitopaikkaa, joista kaksi on selviämisaseman käytössä.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteena on akuutin päihdekierteen katkaisu ja jatkohoidon suunnittelu. Keskeistä on vieroitusoireiden hoito ja asiakkaan hoitomotivaation ylläpitäminen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Hoito kestää keskimäärin 5–14 vuorokautta.

Hoitoon sisältyy yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, vertaistukea, lepoa, ravintoa ja tarvittaessa oireenmukaista lääkehoitoa sekä vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä. Jatkohoidon suunnittelu on tärkeä osa vieroitushoidon sisältöä.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy