Vieroitushoitoyksikkö ja selviämisasema Kouvola

Laitoshoito-olosuhteissa tapahtuvaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa hoitoa tarjotaan asiakkaille, joille A-klinikan avohoitopalvelut eivät ole olleet riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa myös pidempää, kuntouttavaa hoitoa.

Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat ovat henkilökunnan ja asiakkaiden mukana hoidon toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Yhteystiedot 

Kotiharjuntie 20, 45100 Kouvola
puh. 040 5267 620

Miten hakeudun 

Hoitoon voi tulla oma-aloitteisesti tai  A-klinikan, perusterveydenhuollon tai sosiaalitoimen lähetteellä maanantaista perjantaihin klo 8–15. Päihtyneenä hoitoon voi hakeutua selviämishoidon kautta ympäri vuorokauden.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Asiakkaan tavoitteet pohjautuvat yksilölliseen hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan. Toiminta perustuu yhteisöhoidon periaatteisiin ja humanistiseen ihmiskäsitykseen.

Raskaana olevien tai päihdeongelmaisten vanhempien kohdalla hoidon tärkeänä sisältönä on vanhemmuuteen kasvaminen ja lapsen asema. Vanhempien kykyyn olla vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa ja ottaa vanhemman vastuu kiinnitetään erityistä huomiota. Jakson aikana kartoitetaan tuen tarve yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa.

Vieroitushoito

Vieroitushoidon keskeisinä tavoitteina ovat vieroitusoireiden hoito, akuutin päihdekierteen katkaisu, jatkohoidon suunnittelu sekä edellytysten luominen kuntoutumiselle. Huomio kiinnitetään oireenmukaiseen hoitoon ja asiakkaan hoitomotivaation ylläpitämiseen.

Hoito koostuu keskustelu-, ryhmä- ja vertaistuesta sekä arjen taitojen ylläpitämisestä. Ravitsemuksen ja riittävän levon merkitys on huomioitu hoidossa. Lääkehoitoa käytetään yksilöllisesti vieroitushoidon tukena.

Kuntouttava hoito ja lääkevieroitus

Kuntouttavassa hoidossa ja lääkevieroitusjaksoissa tavoitteina ovat fyysisen kunnon koheneminen, psyykkisen riippuvuuden hoito, keinojen löytyminen riippuvuuden hallintaan, arvojen ja asenteiden tutkiminen, perhe- ja tukiverkoston vahvistaminen, arjen taitojen ja omien asioiden hoidon harjoittelu sekä syrjäytymiskehityksen ehkäisy. 

Kuntouttavien ja lääkevieroitusjaksojen pituus on neljä viikkoa. Huomio kiinnitetään erityisesti psyykkiseen riippuvuuteen, lähiverkostoon, arjessa toimimiseen ja asiakkaan vastuunottokyvyn kasvamiseen.

Asiakas työstää verkosto- ja perhekarttaa, riskitilanneanalyysiä ja pitää toipumispäiväkirjaa. Asiakkaat saavat asteittain lisää vastuuta ja harjoittelevat itsenäistymistä suunnitelmallisten lomien ja verkoston avulla.

Omaan hoitoon osallistuminen on asiakkaalle oikeus ja velvollisuus. Tämän vuoksi vetäytyminen ei ole suotavaa, vaan kaikessa päiväohjelman mukaisessa toiminnassa on oltava voinnin salliessa läsnä. Huomiota kiinnitetään voimavaralähtöisesti asiakkaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Jatkohoidon suunnittelu on tärkeä osa vieroitushoidon sisältöä.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy