Vieroitushoitoyksikkö ja selviämisasema Turku

Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa yli 18-vuotiaille alkoholi-, lääke- ja huumevieroitushoitoja. Huumevieroitusasiakkaille on oma ryhmämuotoinen ohjelma Preikki. Myös korvaushoitoasiakkaat voivat hakeutua vieroittautumaan oheiskäytöstä.

Selviämisasema on turvallinen paikka päihtymystilasta selviämiseen ilman lääkitystä. Selviämisasemalta asiakas voi siirtyä kotiin tai jatkaa hoitoaan katkaisuhoitoasemalla paikkatilanteen niin salliessa. Tarvittaessa asiakas voidaan siirtää vointinsa vuoksi esimerkiksi sairaalaan.

AA- ja NA-ryhmät kokoontuvat säännöllisesti katkaisuhoitoasemalla.

Yhteystiedot 

Vähäheikkiläntie 7, 20700 Turku
puh. 040 6735 571

Avoinna ympäri vuorokauden

Miten hakeudun 

Selviämisasemalle voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa oma-aloitteisesti, läheisen saattamana tai yhteistyötahon ohjaamana. Lähetettä ei tarvita.

Katkaisuhoitoasemalle hakeudutaan sovitusti virka-aikaan sekä virka-ajan ulkopuolella suunnitellusti yhteispäivystyksen kautta. Katkaisuhoitoon voi varata paikan numerosta 040 6735 571. Lähetettä ei tarvita. 

Katkaisuhoitoasemalla on 21 paikkaa, selviämisasemalla 5 paikkaa.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteena on asiakkaan päihdekierteen katkaisu, vieroitusoireiden hoitaminen sekä jatkohoidon suunnittelu.

Tulopäivänä asiakkaalle tehdään tulohaastattelu, jossa lyhyesti kartoitetaan asiakkaan sen hetkinen tilanne. Lääkäri tekee tulotarkastuksen ja määrää katkaisuhoidossa käytettävän lääkityksen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään jatkohoitosuunnitelma, jossa asetetaan hoidolliset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti läheiset ja viranomaisverkostot mukaan lukien. Hoitoon sisältyy motivoivia keskusteluja, akupunktiohoitoa ja mahdollisuus fysioakustisen tuolin käyttöön.

Hoitojakson pituus on yksilöllinen. Alkoholivieroituksen kesto on 3–9 vuorokautta. Lääke- ja huumevieroituksessa hoitoaika on 14 vuorokautta. Myös korvaushoitoasiakkaat voivat tulla vieroittautumaan oheiskäytöstä 14 vuorokauden ajaksi.

Katkaisuhoito- ja selviämisaseman työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaan kuuluvat palvelupäällikkö, lääkäri, palvelukoordinaattori, palveluesimies, sairaanhoitajia ja ohjaajia.

Palveluntuottaja 
A-klinikkasäätiö