Previct mahdollistaa normaalin arjen

Previct Alcohol toimii lastensuojelun apuna tilanteissa, joissa vanhemmalla on alkoholiin liittyviä ongelmia. Palvelua voi hyödyntää yhdessä päihdetyöntekijän kanssa.

Previctin avulla vanhemman alkoholinkäyttöä voidaan seurata luotettavasti etänä. Palvelu tarjoaa asiakkaalle tukea ja kertoo työntekijälle, jos perheen tilanteeseen on tarpeellista puuttua.

Previctiä käytetään aina ammattilaisen tarjoaman hoidon tai palvelun rinnalla. Se antaa yksityiskohtaista, helposti tulkittavaa tietoa asiakkaan voinnista, mikä mahdollistaa koko perheen tukemisen uudella tavalla.

Previct helpottaa ja tehostaa lastensuojelun työtä

Asiakkaan käytössä on Previctin puhelinsovellus ja taskukokoinen alkometri. Puhallustestin aikana puhelimella otettava kuva todistaa puhaltajan henkilöllisyyden. Työntekijä näkee verkkopalvelussa yhdellä silmäyksellä kaikkien asiakkaidensa tilanteen.

Lastensuojelun työtä helpottaa, kun asiakas pystyy tekemään puhallustestit itsenäisesti paikasta riippumatta. Työntekijä voi kannustaa ja rohkaista asiakasta onnistumisissa. Lisäksi Previctin avulla voi tunnistaa, jos riski juomisen aloittamiseen kasvaa.

Kokemuksia Previctistä

Previctin avulla tiivistät yhteydenpitoa asiakkaan kanssa helpolla tavalla. Palvelu mahdollistaa esimerkiksi intensiivisen seurantajakson, jos asiakkaan tilanteesta on epävarmuutta. Useimmiten Previct myös lisää motivaatiota raittiina pysymiseen.

Asiakkaalle Previct tarjoaa vapautta, yksityisyyttä ja mukana arjessa kulkevan tuen. Palvelu mahdollistaa raittiuden osoittamisen luotettavasti, jolloin esimerkiksi tapaamiset lapsen kanssa ovat mahdollisia. Lisäksi vastaanotolla voidaan keskittyä muihin perheelle merkityksellisiin asioihin, kun tilanne alkoholinkäyttöön liittyen on selvillä.