Previct-lisätuki alkoholiongelmien hoitoon

Previct Alcohol on työntekijän tehokas työkalu alkoholiongelmien hoitoon. Se soveltuu erinomaisesti hyvinvointialueiden päihdepalvelujen käyttöön. Potilaan tavoitteena voi olla alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen.

Previctin avulla ammattilainen voi seurata potilaidensa vointia reaaliaikaisesti verkkopalvelussa. Palvelun tarjoama tieto on helposti tulkittavaa ja avustaa hoitoa koskevien päätösten tekemisessä.

Hoitoa voidaan tarjota sitä tarvitsevalle oikeaan aikaan, mikä säästää hoitavan tahon resursseja ja mahdollistaa potilaalle yksilöllisen tuen.

Uudenlaista tukea hoitosuhteeseen

Previct säästää ammattilaisen aikaa myös puhallustestien osalta, sillä potilaan käytössä on puhelinsovelluksen lisäksi taskukokoinen alkometri. Mittaukset ei vaadi enää sitä, että työntekijä ja potilas ovat samassa paikassa, vaan potilas voi tehdä päivittäin useita puhallustestejä paikasta riippumatta. Puhallustestin yhteydessä puhaltajasta otettavan kuvan ansiosta Previct on erittäin luotettava.

Palvelu tukee ammattilaisen työtä uudella tavalla, sillä Previctin mittausten perusteella työntekijä voi arvioida sitä, kuinka suuri retkahdusriski kullakin potilaalla on. Jos potilaan retkahdusriski kasvaa, tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti. Potilaan nykytilannetta ja aiempaa vointia koskeva tieto auttaa ammattilaista arvioimaan luotettavammin myös sitä, miten potilaan vointi kehittyy jatkossa.

Previctin avulla potilas ottaa aktiivisen roolin omassa hoidossaan. Mukana potilaan arjessa kulkeva tuki lisää motivaatiota ja vahvistaa hoitosuhdetta. Previctin tuki voi mahdollistaa potilaalle esimerkiksi avohoidossa pysymisen. Previct toimii myös ulkomailla. Sen voi helposti ottaa mukaan niin työ- kuin lomamatkoillekin.

Asiakaslähtöistä hoitoa oikealla hetkellä

Palvelun avulla potilaalle voidaan tarjoa yksilöllistä, asiakaslähtöistä hoitoa kustannustehokkaasti. Reaaliaikaisen analyysin ansiosta potilaan vointia on mahdollista seurata täysin uudella tavalla ja potilaalle voidaan tarjota ennakoivaa apua ennen ongelmien kärjistymistä. Lisäksi ammattilainen voi kannustaa ja rohkaista potilasta onnistumisissa.

Previctiä käytetään aina ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla. Palvelun tarkoituksena ei ole korvata ammattilaisen hoitoa, vaan tarjota sitä yksilöllisemmin ja tehokkaammin. Previctiä voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi avohoitopalveluissa tai jatkohoitona laitoshoidon jälkeen.

Previct helpottaa myös niiden ammattilaisten työtä, joiden yhtenä velvoitteena on huolehtia potilaan päihteettömyydestä. Palvelu antaa luotettavaa tietoa siitä, kuinka paljon potilas juo päivittäin tai pidemmällä aikavälillä. Tieto juomisesta välittyy tarvittaessa jopa reaaliajassa. Previctin ansiosta vastaanotolla vapautuu aikaa muille potilaalle tärkeille asioille.