Image
A-klinikka – Me hoidamme
Image
A-klinikka – Me hoidamme
Image
A-klinikka – Me hoidamme
Image
A-klinikka – Me hoidamme

Säästä satsaamalla päihdepalveluihin

Päihdeongelmien vaikutus yhteiskuntaan ja palvelujen tarpeeseen ei rajoitu vain päihdehoitoon. Jos ongelmia hoidetaan ajoissa, vältytään huomattavilta kustannuksilta päivystyksessä, lastensuojelussa ja erikoissairaanhoidossa.

Tutkimusnäyttö on yksiselitteistä. Päihdepalvelujen piirissä olevien alkoholiongelmaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset olivat keskimäärin 53 prosenttia matalammat kuin niiden ulkopuolelle jääneillä.

Katso, mitä ottaa huomioon, kun hyvinvointialueella suunnitellaan päihdepalvelujen tuottamista. A-klinikka Oy:n vahva osaaminen ja asiantuntemus ovat hyvinvointialueiden käytettävissä.

Monituottajamalli kannattaa

Monituottajamalli mahdollistaa laadukkaat palvelut ja lyhyemmät jonot, kun käyttöön saadaan yritysten ja järjestöjen ammattitaito, innovaatiot ja pitkä kokemus.

A-klinikka Oy:n erityisosaaminen on Suomessa vertaansa vailla. Olemme vieneet päihdehoitoa valtakunnallisesti eteenpäin jo yli 65 vuoden ajan asiakkaidemme muuttuvien tarpeiden mukaan.

Kannetaan vastuu yhdessä

Fiksusti kilpailutetussa palvelussa tuottaja vastaa kokonaisuudesta niin hoidon laadun kuin ammattitaitoisen henkilöstön osalta.

Tuotamme tälläkin hetkellä kunnille ja kuntayhtymille joustavia digipalveluja, poliklinikkapalveluja ja ympärivuorokautista sairaalahoitoa. Erityisosaamisemme kattaa myös korvaushoidon ja lastensuojelupalvelut.

Digiratkaisut ovat jo valmiina

Päihdepalveluissa on jo käytössä valmiita digitaalisia ratkaisuja, jotka nopeuttavat hoitoon pääsyä ja tarjoavat hoitoa välimatkoista riippumatta. Digipalvelut ovat saavutettavia ja helposti kaikkien saatavilla.

A-klinikka Oy:n digipalvelut, kuten verkkoterapia ja Previct-lisätuki, ovat saatavilla koko Suomeen. Hyvinvointialue voi täydentää omia palvelujaan tai hankkia meiltä sopivan kokonaisuuden.

A-klinikka Oy on oivallinen kumppani

 • Ainutlaatuinen päihdehoidon osaaminen Suomessa
 • Alan parhaat digipalvelut ja terveysteknologia
 • Ammattitaitoinen henkilöstö ja moniammatilliset työryhmät
 • Vahva terveydenhuollon ja sosiaalihuollon osaaminen
 • Kannamme vastuun kokonaisuudesta
 • Tutkitusti luotettava ja vastuullinen organisaatio
 • A-klinikkasäätiön omistama Yhteiskunnallinen Yritys
 • Tuottomme palautuvat yhteiseen hyvään

Miksi valita monituottajamalli?

 • Takaa hyvinvointialueella monipuolisemmat palvelut ja lyhentää jonoja
 • Mahdollistaa palveluntuottajien vertailun
 • Kustannusrakenteen läpinäkyvyys lisää tehokkuutta
 • Yritysten innovaatiot ja digiratkaisut saadaan käyttöön
 • Alueen palvelujen yhteinen kehittäminen on kaikkien etu

Yritykset tuottavat julkista palvelua, kun hyvinvointialue tilaa palvelut ja koordinoi niiden tuottamista. Kyse ei ole ulkoistamisesta.

Image
A-klinikka Oy on Suomalaisen työn liiton jäsen
Image
A-klinikka Oy on yhteiskunnallinen yritys
Image
Luotettava kumppani, SHQS-laaduntunnustus

Monipuolinen osaamisemme hyvinvointialueille

Artikkeli
3.10.2022
A-klinikka Oy tarjoaa Kymenlaaksossa useita päihdepalveluita selviämishoitoasemasta tehostettuun ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.
Artikkeli
12.9.2022
Digiratkaisut luovat siltoja palveluiden välille, jotta hoitoa ja tukea olisi saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.
Tiedote
1.6.2022
A-klinikka Oy:llä on asiakaskunnassaan poikkeuksellisen vahva maine.
Uutinen
30.8.2022
Webinaarit on suunnattu uusien hyvinvointialueiden päättäjille.
Artikkeli
6.4.2022
Alkoholi on edelleen Suomen eniten väärinkäytetty päihde. Se näkyy myös kuolemansyytilastoissa.
Artikkeli
21.2.2022
Siun soten palveluissa testattiin digipalvelu Previctiä puolen vuoden ajan.
Artikkeli
29.4.2022
Tampereen huumehoidon avopalveluissa pilotoitiin C-hepatiitin hoidon yhdistämistä korvaushoitoon.
Artikkeli
13.4.2021
Korvaushoidon arvostelu on kovaa, vaikka se on näyttöön perustuvaa vaikuttavaa hoitoa.
Artikkeli
4.4.2022
Perinteisten avo- ja laitoshoitopalvelujen rinnalle ovat tulleet asiakkaiden arkea helpottavat digiratkaisut.
Uutinen
17.3.2022
Päihdesairaalassa on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa malli, joka vahvistaa perhehoitoon tulevien hoitopolkuja.
Artikkeli
4.4.2022
Sodankylän perhekeskus hyödyntää palveluissaan Previct-työkalua. Sosiaalityön johtaja Kati Aikio kertoo videolla kokemuksiaan.
Artikkeli
5.4.2022
Salon vieroitushoitoyksikössä kaikki saavat apua lähtötilanteesta riippumatta. Lue sosiaaliohjaajamme kirjoitus aiheesta.
Artikkeli
25.5.2022
A-klinikkasäätiön hankepäällikkö Hanna Paikkala kirjoitti A-klinikkasäätiön roolista ja tarpeesta nyky-yhteiskunnassa.

Ota yhteyttä

Jos haluatte keskustella päihdehoidon järjestämisestä hyvinvointialueella, tarjoamme mielellämme osaamistamme.

Image
Kaarlo Simojoki

Kaarlo Simojoki

toimitusjohtaja, lääketieteellinen johtaja, A-klinikka Oy
terveydenhuollon erikoislääkäri

[email protected]
p. 040 573 1083

Image
Hannu Ranta

Hannu Ranta

asiakkuus- ja myyntijohtaja, A-klinikka Oy

[email protected]
p. 044 516 7708