Ei ole olemassa tarkkaa vastausta siihen, kuinka paljon alkoholia voi käyttää ilman, että siitä on terveydelle haittaa. Riskirajat ovat arvioita, eivätkä ne tarkoita turvarajaa.

Alkoholinkäyttö voidaan jakaa kohtuukäyttöön ja ongelmakäyttöön. Ongelmakäytössä juominen ylittää alkoholinkäytön riskirajat. Riskirajat koskevat terveitä, työikäisiä henkilöitä.

Alkoholinkäytön korkean riskin taso on miehellä 23–24 annosta ja naisella 12–16 annosta viikossa. Kohtaisen riskin rajana pidetään miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Riskikäytöstä voidaan puhua silloin, kun nämä rajat ylittyvät säännöllisesti. Yksi annos alkoholia tarkoittaa esimerkiksi yhtä lasillista (12 cl) mietoa viiniä tai yhtä pullollista (33 cl) keskiolutta.

Alkoholin ongelmakäyttö voidaan jaotella edelleen riskikäytöksi, haitalliseksi käytöksi ja alkoholiriippuvuudeksi.

Alkoholin ongelmakäyttö voidaan jaotella edelleen riskikäytöksi, haitalliseksi käytöksi ja alkoholiriippuvuudeksi. Riskikäytössä alkoholinkäytön riskirajat ylittyvät, mutta fyysisiä ja psyykkisiä haittoja ei ole vielä havaittavissa. Niiden ilmaantuminen on kuitenkin todennäköistä. Haitallisessa juomisessa alkoholinkäyttö aiheuttaa jo selkeitä haittoja. Alkoholiriippuvuus eli alkoholismi puolestaan tarkoittaa kroonista sairautta.

Riskirajat ja tutkimusten antamat arviot kertovat alkoholin haitallisuudesta keskimäärin. Todellisuudessa vaikutukset terveyteen ovat hyvin yksilöllisiä. Myös tapa, jolla alkoholia käytetään, vaikuttaa: terveydelle on haitallisempaa juoda runsaasti ja nopeasti kerralla kuin maltillisemmin usean päivän aikana.

Jos oma juominen mietityttää, se ei yleensä ole enää kohtuullista.

Omasta juomisesta voi olla haasteellista pitää kirjaa luotettavasti, sillä määriä pidetään yleensä todellisuutta pienempinä. Todellista määrää voi olla myös hankala muistaa. Jos oma juominen mietityttää, se ei yleensä ole enää kohtuullista.

Lue lisää

Tutustu palveluihimme