Päivitetty 14.6.2023

1. Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 010 506 5550

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Mia Nyberg, [email protected], puh. 050 515 0018

3. Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n markkinoinnin, myynnin sekä viestinnän asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Yhteydenpito
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Palveluiden toimittaminen ja kehittäminen
 • Sopimus- ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen
 • Toimeksiannon tilaaminen
 • Koulutusten ja tapahtumien järjestäminen
 • Markkinointi
 • Sähköinen suoramarkkinointi
 • Mainonnan kohdentaminen yhtiön omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja asiakasnumero
 • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
 • Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, asema ja tehtävänimike
 • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tarjouksista, kirjeenvaihto
 • Tapahtumien osallistujatiedot, kuten nimi ja toimipaikka
 • Postituslistat
 • Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa, messuilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto tuhotaan käsittelyn jälkeen tietoturvallisesti.

Digitaalista aineistoa suojataan järjestelmien pääsynhallinnalla ja käyttöoikeuksilla. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköpostitse ottamalla yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

11. Kielto-oikeus

Henkilö voi kieltää A-klinikka Oy:n sähköisen suoramarkkinoinnin ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen markkinointiviestin sisältämän linkin kautta.