Päivitetty 14.6.2023

1. Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, puh. 010 506 5550

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Mia Nyberg, [email protected], puh. 050 515 0018

3. Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n Microsoft Formsin kautta kerättävät yhteystiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

  • A-klinikka Oy:n palveluista ja sen toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten
  • A-klinikka Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten
  • Yhteystietojen kerääminen A-klinikka Oy:n järjestämien kilpailujen arvontaa ja voitosta ilmoittamista varten
  • Ilmoittautumisten kerääminen A-klinikka Oy:n järjestämiin tapahtumiin, kuten seminaareihin ja webinaareihin

5. Rekisterin tietosisältö

Lomakkeet sisältävät pääsääntöisesti seuraavat tiedot: A-klinikka Oy:n palvelu, josta henkilö on kiinnostunut, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja organisaatio.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

8. Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto: Kaikki tiedot tallentuvat Microsoftin palvelimille, josta ne voidaan siirtää A-klinikka Oy:n työntekijöiden tekemistä kyselyistä A-klinikka Oy:n asiakkuudenhallintajärjestelmään mahdollista kontaktointia varten.

Microsoft Formsiin on pääsy ainoastaan A-klinikka Oy:n työntekijöillä. Formsin kautta kerättyjen henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Tiedot on tarvittaessa haettavissa A-klinikka Oy:n nimeämien pääkäyttäjien toimesta. Formsiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Asiakkuudenhallintajärjestelmään on pääsy A-klinikka Oy:n asiakkuuksien parissa työskentelevillä henkilöillä.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi Formista. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected].