EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

Laatimispäivämäärä: 31.5.2018
Päivitetty: 14.11.2018

Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy (2782671-8)

Yhteystiedot

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki​, asiakaspalvelu(at)a-klinikka.fi, puh. 010 506 5550

Yhteyshenkilö

viestintä- ja markkinointipäällikkö Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 050 525 7339

Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n Microsoft Formsin kautta kerättävät yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

  • A-klinikka Oy:n palveluista ja sen toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • A-klinikka Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • Yhteystietojen kerääminen A-klinikka Oy:n järjestämien kilpailujen arvontaa ja voittamisesta ilmoittamista varten.
  • Ilmoittautumisten kerääminen A-klinikka Oy:n järjestämiin tapahtumiin.

Rekisterin tietosisältö

Lomakkeet sisältävät pääsääntöisesti seuraavat tiedot: henkilön kiinnostuksen kohde, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja yritys/organisaatio. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

B. Sähköinen aineisto

Kaikki tiedot tallentuvat Microsoftin palvelimille, josta ne mahdollisesti siirretään A-klinikka Oy:n työntekijöiden tekemistä kyselyistä A-klinikka Oy:n asiakkuudenhallintajärjestelmään (mahdollista kontaktointia varten).

Formsiin on pääsy ainoastaan A-klinikka Oy:n työntekijöillä. Formsin kautta kerättyjen henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Tiedot on tarvittaessa haettavissa A-klinikka Oy:n nimeämien pääkäyttäjien toimesta. Formsiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkuudenhallintajärjestelmään on pääsy A-klinikka Oy:n asiakkuuksien parissa työskentelevillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi Formista. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä A-klinikka Oy:n viestintä- ja markkinointiyksikköön, asiakaspalvelu(at)aklinikka.fi.

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta muuhun suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.