Tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050)
Laatimispäivämäärä: 23.5.2018
Päivitetty: 14.11.2018

Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy (2782671-8)

Yhteystiedot

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, asiakaspalvelu(at)a-klinikka.fi, puh. 010 506 5550

Yhteyshenkilö

viestintä- ja markkinointipäällikkö, Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 050 5257 339

Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n Päihdesairaala.fi-sivuston sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  • A-klinikka Oy:n Päihdesairaalasta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden itse ilmoittamien tietojen (avoin työhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • A-klinikka Oy:n Päihdesairaalasta työharjoittelupaikkana kiinnostuneiden opiskelijoiden itse ilmoittamien tietojen (harjoitteluhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • A-klinikka Oy:n Päihdesairaalan asiakaspalautteen kerääminen.

Rekisterin tietosisältö

Alla erittely rekisteriin tallennettavasta tietosisällöstä:

Avoin työhakemus sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti, koulutus, muu lisäkoulutus, työkokemus, osastoa ja työtehtäviä koskevat toiveet, vapaa kuvaus hakemuksen lähettäjästä, cv.

Harjoitteluhakemus sisältää seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, oppilaitos, opiskeluala, harjoitteluntyyppi, harjoittelun, aloittamisen ajankohta, harjoittelun lopettamisen ajankohta, haettava yksikkö, vapaa kuvaus hakemuksen lähettäjästä.

Asiakaspalautelomake sisältää seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palautetta koskeva hoitoyksikkö, palautteen laatu/tyyppi, palaute.

Kaikkien lomakkeiden lähettämisen yhteydessä lomakkeen lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Avoimet työ- ja harjoitteluhakemukset poistetaan tietokannasta niiden voimassaoloajan päätyttyä tai 12 kuukauden kuluttua, mikäli voimassaoloaikaa ei ole ilmoitettu työnhakijan toimesta. Palautteet ja muut yhteystiedot poistetaan mahdollisen yhteydenoton jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

B. Sähköinen aineisto: Pääsynhallinta järjestelmiin, roolit, käyttöoikeudet.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä A-klinikka Oy:n viestintä- ja markkinointiyksikköön, asiakaspalvelu(at)a-klinikka.fi.

Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä verkkopalveluiden kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.