Back to top

Työterveyshuoltoon

Suomessa on noin 560 000 alkoholin riskikäyttäjää.

Työssäkäyvistä miehistä 39 % ja naisista 14 % käyttää alkoholia yli riskirajojen. Perinteinen hoitomalli ei tavoita kaikkia alkoholia haitallisesti käyttäviä, ja palveluihin hakeutumisen kynnys on usein korkea. Mitä pidemmälle ongelmat päästetään kasautumaan, sitä merkittävämpiä toimenpiteitä tarvitaan.

Painopiste ennaltaehkäisyyn

Työterveyshuollon tehtävänä on ennaltaehkäistä ja tunnistaa terveyttä vaarantavat ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen tarkoitetulla verkkoterapialla ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Verkkoterapia on tehokas ja joustava keino alkoholinkäytön vähentämiseen.

Joustava, matalan kynnyksen verkkoterapia soveltuu erinomaisesti osaksi työterveyshuollon palveluja. Verkkoterapiaa voidaan käyttää itsenäisenä ohjelmana tai muun hoidon täydentäjänä. Ohjelman avulla voidaan hoitaa myös jo ilmaantuneita ongelmia.

Verkkoterapian strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma pohjautuu tutkittuihin ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuihin psykologisiin menetelmiin. Verkkoterapiaan sisältyy asiakkaan itsenäistä työskentelyä sekä ammattilaisen tuki ja seuranta.

Ohjelma on saatavilla koko Suomeen, ja myös ulkomailla työskentely on mahdollista.

Laadukkaita palveluja vastuullisesti

SHQS-sertifioitu laatujärjestelmä kattaa kaikki A-klinikka Oy:n palvelut. Laatusertifikaatti on osoitus korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta, jossa on huomioitu lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Palveluja auditoidaan säännöllisesti laadun varmistamiseksi.

A-klinikka Oy:llä on Yhteiskunnallinen yritys -merkki, ja toiminnan tuotot palautuvat yhteiseen hyvään, suomalaisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. Maksamme kaikki veromme Suomeen ja olemme A-klinikkasäätiön omistama yritys.

Onnistutaan yhdessä

Ota yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan palveluistamme.

Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja
hannu.ranta(at)a-klinikka.fi
puh. 044 5167 708

Susanna Jaakkola, asiakkuuskoordinaattori
susanna.jaakkola(at)a-klinikka.fi
puh. 050 5640 888

 

Lähteet: Työ ja terveys Suomessa 2012, TTL; Juomatapatutkimus 2016, THL