MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 - 2018

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan kuusi tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, kansalaisten elämäntilanteesta ja palvelutarpeista sekä kokemusasiantuntijuudesta. Katso esitys. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Näillä sivuilla julkaistaan tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja tuotoksista. MIPA-hankkeen uutiskirje kertoo hankkeen ajankohtaiset uutiset kaksi kertaa vuodessa toukokuusta 2016 alkaen. Tilaa uutiskirje. Hankkeella on julkinen Facebook-ryhmä MIPAverkosto.

Tutustu MIPA-hankkeen kolmanteen uutiskirjeeseen.

Osallistu mielenterveys- ja päihdepalvelujen selvitystyöhön sote-uudistuksen tueksi.

Tutustu hyvinvointikyselyn raporttiin.

Tutkimusseminaarissa ja järjestötyöpajassa tarkasteltiin järjestöjen toimintaa ja sen tutkimista.

Artikkeli päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertaistoiminnasta.

Artikkeli ikääntyvien psyykkisestä kuormittuneisuudesta ja elämänlaadusta.

Katso yhteenvedot järjestöjen työntekijöille sekä vapaaehtoisille, vertaisille ja kokemusasiantuntijoille suunnatuista kyselyistä.

Artikkeli yhdistysten päihde- ja mielenterveystyötä yhdistävästä toiminnasta.

Ilmoittaudu tutkimusseminaariin ja järjestötyöpajaan 4.4.2017

Artikkeli päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminnasta.

Artikkeli matalan kynnyksen Elokolo-toiminnasta (19.1.2017).

Tutustu MIPA-hankkeen toiseen uutiskirjeeseen (2/2016).

Artikkeli omaistyöstä päihde- ja mielenterveysjärjestöissä (19.12.2016).

Selvitys: Suuntaviivoja järjestöjen tutkimustoiminnan kehittämiseen (16.12.2016).

Artikkeli päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden hyvinvoinnista (29.11.2016).

Mielenterveysmessuilla keskusteltiin päihde- ja mielenterveysyhteistyön tarpeesta ja käytännöistä (22.11.2016).

MIPA-seminaari päihde- ja mielenterveysyhteistyöstä Mielenterveysmessuilla 22.11.2016

Pro Gradu hyvä- ja huono-osaisuuden kokemuksesta päihdejärjestöjen palvelujen käyttäjillä (tiedote 3.11.2016).

Järjestötyöpajassa pohdittiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen paikkaa sote-uudistuksen kynnyksellä (13.9.2016)

Tutustu MIPA-hankkeen ensimmäiseen uutiskirjeeseen (31.5.2016).

Tarinoita vertaisten ja työntekijöiden yhteistyöstä (tiedote 12.4.2016)

Helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien kaksi erilaista ryhmää (tiedote 22.3.2016)

Artikkeli vapaaehtoisuudesta, vertaisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta julkaistu (tiedote Kuntoutussäätiö 15.3.2016)

Vaikuttavaa viestintää yhteistyönä (tiedote 24.11.2015)

Väitös psyykkisestä sairastumisesta ja kuntoutumisesta 13.11.2016, Päivi Rissanen (MTKL)

SOSTEn tutkimusverkosto vierailulla (SOSTE 2.11.2015)

Järjestötyöpajassa 80 osallistujaa (tiedote 18.8.2015)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ensimmäistä kertaa yhdessä kehittämään tutkimustoimintaa (tiedote 27.5.2015)

 


Tutkimusohjelman toisen vaiheen tutkijatiimi: Timo Ilomäki (vas.), Katja Oksanen-Särelä, Sari Jurvansuu, Jukka Valkonen ja Jouni Tourunen (hankkeen koordinaattori).