Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Järjestötutkimus Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät 1/2017 - 12/2018

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Suomen Mielenterveysseura. Hankkeesta vastaa tutkija Jukka Valkonen: jukka.valkonen@mielenterveysseura.fi, 040-6740225

Tutkimushanke selvittää niitä voimavaroja, keinoja ja olosuhteita, jotka edistävät ihmisten mielenterveyttä ja päihteiden käytön hallintaa. Tutkimuksessa kartoitetaan toimintatapoja, jotka ihmiset ovat kokeneet mielenterveyttään ja päihteiden käytön hallintaa edistäviksi, samoin kuin olosuhteita ja voimavaroja, joilla on myönteinen vaikutus ihmisten mielenterveyteen ja päihteiden käytön hallintaan. Tutkimus kerää läheisten, järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden ja verkkosivuilla vierailevien kansalaisten näkemyksiä omaa ja läheisten mielenterveyttä ja päihteiden käytön hallintaa edistävistä itseapukeinoista ja olosuhteista. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten positiivista mielenterveyttä tukevia toimintamuotoja voidaan kehittää ja kohdentaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa.