Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Toimintaympäristötieto Tilastotietoa

Tilastotietoa

THL:n päihde-ja riippuvuustilastot  Sivuilta löytyy ajankohtaiset tilastot päihdetilanteesta, -haitoista, -palveluista ja asiakkaista.

European Drug Report 2018  Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kokoama vuosittainen katsaus Euroopan huumausainetilanteeseen. Sivustolta saatavissa myös maakohtaiset raportit.

Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017 Julkaisussa tarkastellaan suomalaista rahapelijärjestelmää ja -politiikkaa, suomalaisten rahapelaamista, rahapelaajille ja läheisille aiheutuvia rahapelihaittoja sekä niiden niiden ehkäisyä, vähentämistä ja ongelmien hoitoa.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2017 sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista sekä yleiskatsauksen Suomen päihdetilanteen kehityksestä. Lisäksi vuosikirja sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa. 

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2016-2017 Raportissa kuvataan alkoholipoliittisten mielipiteiden kehitystä 1960-luvun puolivälistä vuoteen 2017 sekä alkoholipoliittisia mielipiteitä vuosina 2016–2017. Raportin aineisto perustuu 1960-luvulta alkaen alkoholipoliittisia mielipiteitä koskeviin gallupkyselyihin ja vuonna 2016 toteutettuun Juomatapatutkimukseen.

THL:n Terveytemme.fi-sivusto Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017  Tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2017 tiedonkeruuseen osallistui 77 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin 2 167 asiakkaasta. Aineisto ei kerro kattavasti kaikista Suomessa annettavan huumehoidon asiakkaista eikä kaikesta huumehoidosta.

Tupakkatilasto 2016

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016: Juomatapatutkimusten tuloksia.  Suomalaisten juomatapoja on tutkittu vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein 15–69-vuotiaan väestön kattavilla haastattelututkimuksilla. Vuonna 2016 tutkimukseen otettiin mukaan myös 70–79-vuotiaat. Tämä raportti kokoaa yhteen vuosien 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008 ja 2016 keskeisimmät tunnusluvut.

Huumetilanne Suomessa 2014 Huumetilanne Suomessa -raportti kokoaa yhteen keskeiset huumetilanteen kehitystä kuvaavat tiedot viime vuosina. Huumetilannetta kuvataan lakien, politiikan, käytön, haittojen sekä hoidon ja muiden interventioiden lähtökohdista. Huumetilanne Suomessa 2014 on yksi Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) koordinoiman huumetietoverkoston (REITOX) kansallisista vuosiraporteista. 

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet
SOTKAnettiin on koottu kattavasti kuntatasoisia tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä aihealueittain. Lisäksi palvelussa on keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.