Back to top

A-klinikka.fi-sivusto

Tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja   

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 2.9.2011
Päivitetty: 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy (2782671-8)

Yhteystiedot

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki​, asiakaspalvelu(at)a-klinikka.fi, puh. 010 506 5550

Yhteyshenkilö

viestintä- ja markkinointipäällikkö, Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 050 5257 339

Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n kotisivujen (A-klinikka.fi) sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  • A-klinikka Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden itse ilmoittamien tietojen (avoin työhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • Erilaisiin tilaisuuksiin (esim. seminaari) ilmoittautuvien henkilöiden yhteystietojen tallentaminen yhteydenottoa varten.
  • Palautetiedon ja siihen vastaamiseen tarvittavien sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden vastaanottaminen, mikäli palautteen antaja haluaa vastauksen palautteeseensa. Palautteen voi myös jättää anonyymisti.
  • A-klinikka.fi-sivustolla julkaistavista artikkeleista kiinnostuneiden sähköpostiosoitteen kerääminen ilmoituksen lähettämistä varten.

Rekisterin tietosisältö

Alla erittely rekisteriin tallennettavasta tietosisällöstä:

Avoin työhakemus sisältää seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, tämän hetkinen työtilanne, aikaisempi työkokemus, avoimen työhakemuksen voimassaoloaika, millaisesta työstä kiinnostunut ja millä paikkakunnalla, kuvaus itsestä, mahdollisuus jättää ansioluettelo.

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerätään seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, nimike, työpaikka, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

Materiaalitilauksia varten kerätään tilaajalta seuraavat tiedot: tilaajan tai yrityksen ja yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, postiosoite.

Palautteeseen vastaamista varten kerätään seuraavat tiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen).

A-klinikka.fi-sivustolla julkaistavista artikkeleista lähtevää ilmoitusta varten kerättävä tieto: sähköpostiosoite. 

Kaikkien lomakkeiden lähettämisen yhteydessä lomakkeen lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedon säilytysaika

Avoimet työhakemukset poistetaan tietokannasta niiden voimassaoloajan päätyttyä tai 12 kuukauden kuluttua, mikäli voimassaoloaikaa ei ole ilmoitettu työnhakijan toimesta. Muita henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

B. ATK:lle talletetut tiedot: Pääsynhallinta järjestelmiin, roolit, käyttöoikeudet.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä A-klinikka Oy:n viestintä- ja markkinointiyksikköön, asiakaspalvelu(at)a-klinikka.fi.

Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä A-klinikka.fi-sivuston kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.