Kirjoitusohjeet

Haluatko kirjoittaa Tiimiin?

Tiimi on päihdetyön erikoislehti, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua päihdeongelmista ja välittää päihdetyön kokemuksia julkisuuteen. Tiimi julkaisee päihdehoitoon ja -kuntoutukseen sekä päihde- ja riippuvuustematiikkaan liittyviä asiantuntija-artikkeleita, uutisia, haastatteluja, keskustelupuheenvuoroja ja arvioita.

Kirjoitusten on oltava selkeää ja yleistajuista suomea. Ammattislangin ja hallintokielen käyttöä on syytä välttää. Asiaan voi käydä suoraan, laajoja johdatuksia ei tarvita. Tavoitteena on sujuvakielinen, naseva ja persoonallisella tyylillä esitetty asiaproosa. Muista, että kirjoitat Tiimin lukijoille, et kollegallesi, työryhmällesi tai esimiehellesi.

Kaikki Tiimin kirjoitukset editoidaan toimituksessa. Kirjoittaja saa tekstinsä tarkistettavaksi, ennen kuin se julkaistaan lehdessä.

Jutun maksimipituus on 8 000 merkkiä, mikä pitää sisällään myös välilyönnit. Kirja-arvioiden merkkimäärä on maksimissaan 2 500 merkkiä.

Mahdolliset kuviot ja taulukot toimitetaan Excelin tiedostomuodossa. Älä liitä Excel-taulukoita tai -kuvioita tekstitiedostoon, vaan lähetä ne omina tiedostoinaan.

Tiimissä ei julkaista kirjoituksia, jotka on jo julkaistu jossain muussa merkittävässä lehdessä. Tiimiin ei myöskään sitouduta ostamaan juttuja etukäteen. Julkaisemisesta päätetään vasta, kun juttu on luettu. Osa Tiimin jutuista julkaistaan myös Tiimin nettiversiossa: www.a-klinikka.fi/tiimi.

Tiimi ei ole tieteellinen julkaisu. Sen vuoksi lähdeviitteitä ei yleensä mainita tekstin sisällä eikä alaviitteitä suosita. Tekstissä voi tarvittaessa mainita teoksen, joka liittyy oleellisesti kirjoittajan sanomaan. Artikkelin loppuun voi sisällyttää max. 5-6 tärkeää kirjallisuusviitettä. Tätä pidemmät kirjallisuus- tai lähdeluettelot voidaan julkaista lehden nettiversiossa.

Viitteet muotoillaan seuraavien mallien mukaisesti:

  • Aarne Kinnunen, Riikka Perälä & Tarja Tuttavainen-Levanoja: Poliisin huumevalvontaprojekti pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksia 20, Poliisiammattikorkeakoulu 2006.
  • Kari Poikolainen: SBU ei onnistunut selkiyttämään päihdeongelmien hoitoa. Yhteiskuntapolitiikka 5/2002.

Kirjoitusten yhteyteen tarvitaan lyhyt esittely (1-2 virkettä) kirjoittajasta.

Ehdotukset kirjoitukseen sopivasta kuvituksesta ovat tervetulleita. Kuvien on oltava kuvatiedostoformaatissa ja täytettävä painettavan materiaalin vaatimukset. Esim. nettikuvat eivät niitä täytä. Kysy tarvittaessa lisätietoa toimituksesta. Liitä mukaan tiedot kuvaajasta ja kuvan esittämästä tilanteesta ja henkilöistä. Älä liitä kuvia tekstitiedostoon, vaan lähetä ne omina tiedostoinaan.

Kirjoituksista maksetaan yleensä kirjoituspalkkio, joten mukaan on liitettävä tekijän maksutiedot: kopio sivutuloverokortista, pankkiyhteys, yhteystieto.

Tiimin aikataulu 2018

Numero Aineistopäivä Ilmestyy
1/2018 19.1. 15.2.
2/2018 15.3. 12.4.
3/2018 18.5. 14.6.
4/2018 24.8. 20.9.
5/2018 26.10. 22.11.

Julkaisija

A-klinikkasäätiö
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Tilaukset ja osoitteenmuutokset: 
lomakkeella
tai sähköpostitse: tilaukset(at)a-klinikka.fi
tai puh. 0400 624 870 / Auli Saukkonen

Toimitus

Kirsi Utoslahti, päätoimittaja, puh. 045 6579 019

Auli Saukkonen, toimitussihteeri, puh. 0400 624 870

etunimi.sukunimi(at)a-klinikka.fi

Toimitusneuvosto 2018–2019

tutkimusprofessori emerita Marja Holmila
vapaa kirjoittaja Koko Hubara
ylilääkäri Margareeta Häkkinen, A-klinikka Oy
vastaava tutkija Mikko Salasuo, Nuorisotutkimusverkosto (pj.)
tuottaja Ilpo Salonen, Otavamedia
tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö
päätoimittaja Kirsi Utoslahti

Toimitusneuvoston sihteerinä toimii Tiimin toimitussihteeri Auli Saukkonen.