Back to top

A-klinikka Espoo

Leppävaarankatu 10, 3. krs
02600 Espoo

puh. 045 6577 464
fax (09) 276 7299

Avoinna 

ma–pe 8–15.30

Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille päihde- ja muista riippuvuuksista, kuten liikapelaamisesta kärsiville asiakkaille. Palveluihin hakeudutaan kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kautta.

A-klinikka tarjoaa ajokelpoisuuteen liittyvää päihderiippuvuusarviointia sekä työ- ja toimintakyvyn arviointia. Lisäksi palveluita tarjotaan työpaikalta hoitoon ohjatuille sekä rikosseuraamusvirastosta päihdekuntoutukseen ohjatuille henkilöille.

Saatavilla on myös verkkoterapia, joka mahdollistaa hoidon ajasta ja paikasta riippumatta.

Miten hoitoon pääsee

A-klinikka Espoon palveluihin hakeudutaan asiakkaan oman kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kautta, missä tehdään hoidon tarpeen arviointi ja myönnetään maksusitoumus asiakkaan tarpeiden mukaisiin palveluihin.

Palvelut voi maksaa myös itse, jolloin ajan voi varata suoraan numerosta 045 6577 464.

Mitä hoidossa tavoitellaan

A-klinikka Espoo ehkäisee ja vähentää päihteiden haitallista käyttöä sekä hoitaa asiakkaiden päihde- ja toiminnallisia riippuvuuksia.

Palvelut muodostuvat yksilötyöstä, pari- ja perhetapaamisista, hoidollisista ryhmistä sekä verkostotyöstä. Hoidollisena viitekehyksenä on ratkaisukeskeinen ja kognitiivis-behavioraalinen menetelmä.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/a-klinikka-espoo