Meille olet tervetullut

Sotkankatu 5
13100 Hämeenlinna
Suomi

Ehkäisevä päihdetyö koordinoi Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun ehkäisevää työtä.

Ehkäisevällä työllä kestävää hyvinvointia

Ehkäisevä päihdetyö edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja käytöstä aiheutuvia haittoja. Ehkäisevä työ kohdistuu alkoholin, huumausaineiden ja tupakan lisäksi myös rahapelaamisen haittoihin.

Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna järjestää säännöllisesti Päihdefoorumin, joka tarjoaa mahdollisuuden kuulla ajankohtaisista päihteisiin ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.

Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan asukkaiden päihteisiin liittyvistä mielipiteistä kerätään tietoa vuosittain toteutettavalla Päihdeasennekyselyllä. Tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia. Kysely käynnistetään aina Ehkäisevän päihdetyön viikolla 45 ja se toteutetaan yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin sekä Hattulan ja Janakkalan kuntien kanssa.

Ehkäisevään työhön sisältyy laaja-alaista yhteistyötä, tiedotusta ja koulutusta. Ehkäisevä työ suunnataan kaikille ikäryhmille lapsista vanhuksiin. Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna haluaa ottaa kuntalaiset mukaan ehkäisevään työhön sekä mielenterveys- ja päihdeasioista käytävään keskusteluun. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille!

Menneet tapahtumat

Ehkäisevä päihdetyö tiedottaa

    Ota yhteyttä

    Ehkäisevästä päihdetyöstä Hämeenlinnan seudulla vastaa koordinaattori Paula Meskanen, [email protected]

    Sivun lyhytosoite
    a-klinikka.fi/epthml
    Jaa tämä sivu