Back to top

Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna

Viipurintie 1–3 G
13200 Hämeenlinna

puh. 050 592 1455

Ehkäisevä päihdetyö koordinoi Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun ehkäisevää työtä.

Ehkäisevä päihdetyö tiedottaa

Ota yhteyttä

Ehkäisevästä päihdetyöstä Hämeenlinnan seudulla vastaa koordinaattori Paula Meskanen, puh. 050 592 1455, paula.meskanen(at)a-klinikka.fi.

Ehkäisevällä työllä kestävää hyvinvointia

Ehkäisevä päihdetyö edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja käytöstä aiheutuvia haittoja. Ehkäisevä työ kohdistuu alkoholin, huumausaineiden ja tupakan lisäksi myös rahapelaamisen haittoihin.

Ehkäisevään työhön sisältyy laaja-alaista yhteistyötä, tiedotusta ja koulutusta. Ehkäisevä työ suunnataan kaikille ikäryhmille lapsista vanhuksiin. 

Hämeenlinnassa säännöllisesti järjestettävä Päihdefoorumi tarjoaa asukkaille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin päihteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Seudun päihdetilanteesta saadaan tietoa vuosittain toteutettavalla Päihdeasennekyselyllä

Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna haluaa ottaa kuntalaiset mukaan ehkäisevään työhön sekä mielenterveys- ja päihdeasioista käytävään keskusteluun. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille!

Menneet tapahtumat

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/epthml