Hämeenlinnan seudun Päihdetilannekysely 2022 oli avoinna 7.11.–31.12. Kyselyn tulokset julkaistaan pian tällä sivulla.

Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan asukkaiden kokemuksia seudun päihdetilanteesta, ikärajavalvonnan toteutumisesta, päihteidenkäyttö- ja rahapelikokemuksista, mielenterveyden haasteista ja lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan kokemuksista.

Päihdetilannekyselyä on toteutettu Hämeenlinnan seudulla pitkään, ja se toteutetaan nykyisin joka toinen vuosi. Kuntalaisten kokemukset ja näkemykset antavat arvokasta tietoa mm. päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi, palvelujen parantamiseksi ja avun saamisen helpottamiseksi. Kerättävä tieto ohjaa ehkäisevää päihdetyötä.

Kyselyn tuloksia käytetään seudullisen ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja tuloksista tiedotetaan kuntalaisia sekä viedään tietoa päätöksentekoon kuntiin ja hyvinvointialueelle.

Päihdetilannekysely on keskeinen osa seudullista ehkäisevää päihdetyötä. Kyselystä ja tietojen käsittelystä vastaa A-klinikka Oy:n Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna. Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna koordinoi seudullista ehkäisevää päihdetyötä Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa.