Vastaa Hämeenlinnan seudun Päihdetilannekyselyyn 2022. Voit vaikuttaa Hämeenlinnan, Hattulan sekä Janakkalan ehkäisevään päihdetyöhön. Kysely on avoinna 7.11.–31.12.2022.

Jokainen vastaus on tärkeä

Kutsumme kaikki kuntalaiset vastaamaan Päihdetilannekyselyyn, jolla kartoitetaan kuntalaisten kokemuksia seudun päihdetilanteesta, ikärajavalvonnan toteutumisesta, päihteidenkäyttö- ja rahapelikokemuksista, mielenterveyden haasteista ja lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan kokemuksista. 

Päihdetilannekyselyä on toteutettu Hämeenlinnan seudulla pitkään, ja se toteutetaan nykyisin joka toinen vuosi. Kuntalaisten kokemukset ja näkemykset antavat arvokasta tietoa mm. päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi, palvelujen parantamiseksi ja avun saamisen helpottamiseksi. Kerättävä tieto ohjaa ehkäisevää päihdetyötä. 

Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista

Vastaukset ovat nimettömiä eikä yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa. Kyselystä ja tietojen käsittelystä vastaa Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Oy.

Tulosten käyttö

Kyselyn tuloksia käytetään seudullisen ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja tuloksista tiedotetaan kuntalaisia sekä viedään tietoa päätöksentekoon kuntiin ja hyvinvointialueelle. Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Oy koordinoi seudullista ehkäisevää päihdetyötä Hämeenlinnassa, Hattulassa kuin Janakkalassa.

Päihdetilannekysely on keskeinen osa seudullista ehkäisevää päihdetyötä.

Siirry kyselyyn

Lisätietoja

Paula Meskanen, koordinaattori Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Oy
[email protected] , p. 050 592 1455

Lataa Päihdekyselyn pdf-versio