Back to top

K-klinikka Hamina

Raatihuoneentori 16
49400 Hamina

puh. 040 1368 260

Korvaushoidossa voivat asioida yli 18-vuotiaat opioidiriippuvaiset asiakkaat, joiden tarve opioidikorvaushoitoon on arvioitu.

Miten hoitoon pääsee

Hoitoon hakeudutaan Haminan kunnan terveysaseman kautta.

Mitä hoidossa tavoitellaan

Yksikössä toteutetaan sekä kuntouttavaa että haittoja vähentävää korvaushoitoa. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoito on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/k-klinikka-hamina