Back to top

Verkkoterapia

A-klinikka Oy:n verkkoterapia saatavilla koko Suomeen
ajasta riippumatta:

A-klinikka Oy:n verkkoterapia on tehokas ja joustava keino alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Ajasta ja paikasta riippumaton toteutus jättää aikaa arjelle.

Tehdään muutos yhdessä

Verkkoterapiassa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tukee muutoksen tekemisessä. Asiakas saa henkilökohtaista palautetta ja pääsee keskustelemaan ammattilaisen kanssa etävastaanotolla.

Verkkoterapia soveltuu hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin, sillä se on saatavilla joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjelman läpikäyminen ei häiritse esimerkiksi työssäkäyntiä tai opiskelua.

Strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma pohjautuu tutkittuun ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuun kognitiiviseen viitekehykseen. Asiakas tekee verkossa harjoituksia, jotka käsittelevät muutoksen kannalta tärkeitä teemoja.

Ohjelma soveltuu riskikäytön, haitallisen käytön sekä lievän ja keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon.

Tukea tarpeen mukaan

Saatavilla on neljä erilaista ohjelmaa asiakkaan henkilökohtaisen tuen tarpeen mukaan. Ammattilainen auttaa sopivan palvelutason valinnassa. Verkkoterapian kesto on 3–6 kuukautta.

Hoitoon pääsee nopeasti

Verkkoterapia on saatavilla koko Suomeen. Hoidon voi maksaa itse tai tiedustella maksusitoumusta oman kotikunnan sosiaali- tai terveydenhuollosta.

Hakeudu verkkoterapiaan tai tee lähete asiakkaallesi: hoitoaverkossa.fi

4 syytä, miksi valita verkkoterapia

  • Ajasta ja paikasta riippumaton
  • Saatavilla koko Suomeen
  • Hoitoon pääsee nopeasti
  • Ammattilainen tukee muutoksessa