Back to top

K-klinikka Kotka

Turvalantie 2
48700 Kotka

puh. 040 1368 200

Korvaushoidossa voivat asioida yli 18-vuotiaat opioidiriippuvaiset asiakkaat, joiden tarve opioidikorvaushoitoon on arvioitu.

Miten hoitoon pääsee

Hoitoon hakeudutaan Kotkan kunnan terveysaseman ja Kotkan kaupungin Miepä-keskuksen kautta.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Yksikössä toteutetaan sekä kuntouttavaa että haittoja vähentävää korvaushoitoa. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoito on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/k-klinikka-kotka