Back to top

Vieroitusyhteisö Kouvola

Kotiharjuntie 20
45100 Kouvola

puh. 041 4375 497

Vieroitusyhteisö (ent. Piikkisiili) tarjoaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa vieroitus- ja kuntoutushoitoa täysi-ikäisille huumeidenkäyttäjille.

Hoidon tavoitteet ja keinot vaihtelevat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanteen, ongelmien, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma.

Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat osallistuvat hoidon toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.

Miten hoitoon pääsee

Hoitoon hakeudutaan lähetteellä esimerkiksi A-klinikan, K-klinikan tai sosiaalitoimiston kautta. Hoidon aloitus edellyttää valmistelua, suunnittelua sekä yhteistyötä oman kunnan sosiaalitoimiston tai muun sinua hoitavan tahon kanssa.

Mitä hoidossa tavoitellaan

Vieroitushoidon alkaessa keskitytään vieroitusoireiden hoitoon, asiakkaan hoitomotivaation tukemiseen ja fyysisen kunnon kohenemiseen. Lääkehoitoa käytetään tarvittaessa vieroituksen tukena, mutta yhteisössä suositaan keskustelu-, ryhmä- ja vertaistukea. Jatkohoidon suunnittelu on tärkeä osa vieroitushoitoa.  

Kuntouttavassa hoidossa keskitytään erityisesti psyykkisen riippuvuuden hoitoon, asiakkaan perhe- ja tukiverkoston vahvistamiseen, arjessa toimimiseen ja vastuunottokyvyn kasvamiseen. Asiakas saa asteittain lisää vastuuta ja harjoittelee itsenäistymistä suunnitelmallisten lomien ja oman verkostonsa avulla.

Omaan hoitoon osallistuminen on asiakkaalle oikeus ja velvollisuus. Tämän vuoksi vetäytyminen ei ole suotavaa, vaan kaikessa päiväohjelman mukaisessa toiminnassa on oltava läsnä.

Tarvittaessa arvioidaan opioidiriippuvuus ja aloitetaan asetuksen mukainen korvaushoito laitosolosuhteissa. Hoitojakson aikana asiakas saa tietoa korvaushoitoon liittyvistä käytännöistä ja lääkkeestä. Erityistä huomiota kiinnitetään myös asiakkaan sosiaaliseen verkostoon ja ympäristöön. Asiakas tekee sopimuksen lääkehoidon keskittämisestä.

Raskaana olevien tai päihdeongelmaisten vanhempien kohdalla hoidon tärkeänä sisältönä on vanhemmuuteen kasvaminen ja lapsen asema. Tuen tarve kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/vieroitusyhteiso-kouvola