Back to top

K-klinikka Lahti

Pitkämäenkatu 4
15300 Lahti

puh. 040 1485 381 (ma–to 8–16, pe 8–15)

Korvaushoito on opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita ja jossa tavoitteena on joko kuntoutuminen ja päihteettömyys tai haittojen väheneminen ja asiakkaan elämän laadun paraneminen.

Hoito pohjautuu lääkeavusteiseen psykososiaaliseen hoitoon. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Hoito perustuu kirjalliseen suunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään yksilöllinen hoidon tavoite, asiakkaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. Asiakas sitoutuu hoitosuunnitelmaan allekirjoituksellaan.

Miten hoitoon pääsee

K-klinikalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/k-klinikka-lahti