Back to top

Kotiklinikka Salo

Helsingintie 7 A, 3. krs
24100 Salo

puh. 040 1368 126

Kotiklinikka Salon kotiin vietäviä päihdepalveluita tarjotaan ikääntyneille ja vajaakuntoisille päihdeasiakkaille sekä heidän läheisilleen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta ja vapaaehtoista.

Työmuotojamme ovat tuen tarpeen arviointi, kotikäynnit, konsultointi, kriisitilanteisiin vastaaminen, avustaminen yhteydenpidossa viranomaisiin, yhteistyö muiden hoitavien tahojen kanssa sekä ryhmätoiminta.

Tutustu myös ryhmiimme Salon seudulla.

Miten hoitoon pääsee

Kotiklinikan työntekijöihin saa yhteyden puhelimitse 044 3248 803 ja 044 5167 706. Arvio tuen tarpeesta tehdään yhdessä. Neuvonta palvelee numerossa 040 1368 126.

Yhteydenotto voi tulla asiakkaalta, hänen läheisiltään tai asiakkaan verkostosta. Työntekijä sopii tapaamisesta asiakkaan kanssa. Säännöllisistä käynneistä sovitaan ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

Mitä hoidossa tavoitellaan

Kotiklinikan työn tavoitteena on asiakkaan arjen ja asumisen sujuminen, päihdeterapeuttisen tuen tarjoaminen ja asiakkaan omien voimavarojen tukeminen. Palvelulla halutaan mahdollistaaa asiakkaan selviytyminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Hoitotyössä huomioidaan asiakkaan ikäerityiset tarpeet.

Tavoitteiden saavuttamista tuetaan keskusteluilla ja palveluohjauksella yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/kotiklinikka-salo