Tampereen Vipusenkatu

Vipusenkatu 6
33530 Tampere
Suomi

puh. 040 136 8704

Ajankohtaista

Palvelemme normaalisti koronavirukseen liittyvät varotoimet huomioiden. Lue lisää A-klinikka Oy:n palveluissa noudatettavista varotoimista.

Palvelumme

Tuettu asuminen on tarkoitettu omassa kodissa asuville henkilöille, joilla on päihdeongelma tai jotka ovat siitä toipumassa. Palvelu mahdollistaa itsenäisen asumisen tai kotiutumisen omaan asuntoon muista palveluista.

Palveluun kuuluu asumisen turvaamisessa tärkeitä asioita, erityisesti vuokranmaksun seuraaminen, asumishäiriöiden ennaltaehkäisy, kodista huolehtiminen, hoitotahoon kiinnittäminen ja päivätoimintaan ohjaaminen.

Palvelu koostuu kotona tapahtuvista yksilötapaamisista. Palvelun tilaaja määrittelee annettavan tuen viikkotuntimäärät, joiden mukaan tuki jakaantuu kevyeen, perus- tai vahvaan tukeen. Virka-ajan ulkopuolella puhelintuki on järjestetty Vieroitushoitoyksikköön. Yhteyttä voidaan pitää myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostilla tai Skypellä.

Tavoitteena on asiakkaan oman kodin säilyttäminen ja elämänhallinnan parantaminen, päihteettömyyden tukeminen sekä asunnottomuuden vähentäminen.

Miten palveluun pääsee

Tuettuun asumiseen hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta. Tuetun asumisen työntekijän tavoittaa puhelimitse 050 598 8682.

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/tuettu-asuminen-tampere
Jaa tämä sivu