A-klinikka Oy:n ilmoituskanavan kautta kuka tahansa voi anonyymisti ilmoittaa yleisen edun vastaisesta toiminnasta tai väärinkäytöksistä. Ilmoituksen tekijää ei pystytä tunnistamaan. Kanavaa on erittäin helppo käyttää ja se on tietoturvallinen. Ilmoitukset käsitellään puolueettoman asiantuntijaryhmän toimesta.

Mitä asioita ilmoituskanavan kautta tulee ilmoittaa?

Ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa esimerkiksi taloudellisiin väärinkäytöksiin tai laittomuuksiin liittyvistä epäilyistä. Ilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla aiheesta selvää näyttöä, mutta ilmoituksen tulee perustua tosiasioihin.

Ensisijaisesti ilmoittajan toivotaan aina olevan itse suoraan asianosaisiin yhteydessä, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voi ilmoituskanavaa käyttää anonyymin ilmoituksen tekemiseen.

Mitkä asiat eivät kuulu ilmoituskanavaan?

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu asiakkaiden hoitoratkaisujen käsittelyyn. Ilmoituskanavan kautta ei saa lähettää potilastietoja, eikä potilas- tai asiakastietoja sisältäviä asioita voida käsitellä ilmoituskanavan kautta.

Jos asiakas on tyytymätön hoitoonsa, on ensisijainen palautetapa aina olla yhteydessä suoraan häntä hoitaneeseen yksikköön. Tämän jälkeen voi olla yhteydessä potilasasiamieheen, jos asiakas haluaa saada lisää tietoa asemaansa tai oikeuksiinsa liittyen.

Miten ilmoituskanava toimii?

Ilmoituskanava antaa selkeät toimintaohjeet ja ilmoituksen tekemiseen jälkeen ilmoittaja saa linkin ja pin-koodin (ne on ilmoittajan itse tallennettava), joiden avulla hän voi seurata asian käsittelyn etenemistä.

Viestin lähettäneen henkilön nimettömyyden varmistamiseksi kaikki metatiedot (kuten IP-osoitteet tai tiedostojen tunnistetiedot) poistetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan (Granite) toimesta.

Tee ilmoitus