Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) toimii aktiivisesti kansanterveyden ja hyvinvoinnin puolesta päihde- ja pelihaittoja ehkäisten ja vähentäen. Verkostoon kuuluu yli 40 järjestöä.

Verkosto tekee päihdepoliittista vaikuttamistyötä ja kampanjatyötä sekä tuottaa koulutuksia päihdealan toimijoille. 

A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen toimii verkoston puheenjohtajana vuosina 2016–2017. 

Lue lisää EPT-verkostosta: www.ept-verkosto.fi
Päihdepäivät: www.paihdepaivat.fi
Ehkäisevän päihdetyön viikko: www.ept-verkosto.fi/ept-viikko
Tipaton tammikuu -kampanja: www.tipaton.fi