Asiakasauditointi

Asiakaslähtöisyys näkyy kaikessa toiminnassamme. Asiakkaat ovat mukana hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa.

Asiakasauditointi antaa tietoa palvelun kehittämistarpeista asiakkaan näkökulmasta. Se lisää asiakkaiden osallisuutta ja tyytyväisyyttä palveluihin. Auditoijina toimivat koulutetut kokemusasiantuntijat.

Lisätietoa asiakasauditoinnista: Antti Immonen, aluepäällikkö puh. 040 5927 291, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi