Hoidon vaikuttavuus

A-klinikkasäätiön hoito ja kuntoutus perustuvat viimeisimpään tutkimutietoon. Niiden perustana on kattava vaikutusten arvioinnin mittaristo.

Asiakkaistamme kerätään säännöllisesti tietoja eri mittarein. Kirjaaminen on tärkeä osa laadukasta päihdehoitoa ja iso tuki hoitosuunnitelmien teossa. Kirjaamalla asiakkaiden alkutilanteen mahdollistamme seurannan ja hoidon vaikutusten osoittamisen.

Toimitamme asiakkaan luvalla hoitosuunnitelmat ja -yhteenvedot sekä säännöllisen palautteen hoidon vaikuttavuuden seurannasta palveluiden tilaajalle.

Pompidou-lomakkeen tietojen kautta hahmottuvat asiakkaan perustiedot, elämäntilanne, päihteiden käyttö ja hoitohistoria.

Severity of Dependence Scale (SDS) -mittari antaa tietoa asiakkaan tilanteen kehittymisestä hoidon aikana. Se on hyödyllinen hoitosuunnitelmien teossa ja hoidon arvioinnissa.

Paradise24fin-kyselyn avulla kartoitetaan ja seurataan asiakkaan toimintakykyä ja siinä tapahtuneita muutoksia. Mittaristossa kysytään muun muassa sosiaalisesta elämästä ja arjen hallinnasta. 

Alla olevasta kuvasta nähdään, kuinka toimintakyvyn vajeet pienenevät eripituisten laitos- ja avohoitojaksojen myötä.

Lisätietoja hoidon mittareista: vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, puh. 041 5178 678, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi.