Korvaushoito ja vieroitushoito

Opioidiriippuvuuden (lähinnä heroiinin käyttö ja opioidilääkevalmisteiden väärinkäyttö) hoitoon voidaan määrätä vieroitus-, korvaus- tai ylläpitohoitona metadonia tai buprenorfiinia sisältäviä lääkkeitä.

Korvaushoito voidaan aloittaa vain sellaiselle potilaalle, joka ei ole vieroittunut opioideista muun hoidon avulla. Hoito kestää vähintään kuukauden ja sen tavoitteena on päihteettömyys.

Vieroitushoidon kesto on enintään yksi kuukausi ja tavoitteena on päihteettömyys.

Hoidon tarve arvioidaan ja hoito aloitetaan keskussairaalassa, Järvenpään Päihdesairaalassa tai tietyin edellytyksin mm. terveyskeskuksessa, päihdehuollon yksikössä tai vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon yksikössä. Jatkohoito tapahtuu paikallisessa päihdehuollon tai terveydenhuollon yksikössä. Hoidettavilla on yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään niin lääkehoito, psykososiaalinen hoito kuin seuranta.

Vieroitushoidon tukena voidaan käyttää vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä, joihin kuuluvat mm.

  • akupainanta
  • akupunktio
  • aromaterapia
  • hieronta
  • lymfaterapia
  • kirkasvalohoito
  • moderni vyöhyketerapia
  • psykologinen vyöhyketerapia