Palveluohjaus

Yksilökohtaisen palveluohjauksen tarkoitus on määritellä asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet ja löytää ja koordinoida niiden kanssa parhaiten yhteensopivat, asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut palvelujärjestelmästä.

Palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa asiakasta palvelujen käytössä, valvoo ja koordinoi asiakkaan saamia palveluja ja seuraa asiakkaan edistymistä.

Palveluohjausta tarvitaan etenkin silloin, kun asiakkaan palvelutarpeen voi ennakoida pitkäaikaiseksi ja monimutkaiseksi.