Toiminnalliset terapiat

Toiminnallisiin terapioihin kuuluvat erilaiset luovuusterapiat: kuvataideterapia, musiikkiterapia jne. Erilaiset luovuusterapiat ovat tietyn hoitojakson ajan kestäviä yksilö- tai ryhmäterapian muotoja. Luovuusterapiat antavat hyvän mahdollisuuden käsitellä eri kehitysvaiheessa olevia ongelmia etenkin, kun sanallinen ilmaisu ei tunnu riittävän oman itsen tai elämisen vaikeuden jäsentämiseksi. Luovuusterapiat koskettavat ja käsittelevät useaa ihmisyyden tasoa samanaikaisesti ja toimivat siten eheyttävästi.

Luovuusterapioiden lisäksi toiminnallisiin terapioihin kuuluvat työterapia sekä toiminnalliset ja elämysryhmät.