Tiesitkö, että työssäkäyvistä miehistä 39 % ja naisista 14 % käyttää alkoholia yli riskirajojen? Perinteiset palvelut eivät tavoita kaikkia alkoholia haitallisesti käyttäviä, ja palveluihin hakeutumisen kynnys on usein korkea.

Työterveyshuollon tehtävänä on ennaltaehkäistä ja tunnistaa terveyttä vaarantavat ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. A-klinikka Oy:n päihdealan erityisosaaminen tukee ja täydentää työterveyshuollon omia palveluja.

Painopiste ennaltaehkäisyyn

Digitaaliset palvelumme soveltuvat erinomaisesti osaksi työterveyshuollon omia palveluja. Alkoholinkäytön vähentämiseen tarkoitettua verkkoterapiaa voidaan käyttää itsenäisenä hoitona tai sillä voidaan täydentää muita palveluja.

Joustavan verkkoterapian avulla voidaan siirtää hoidon painopistettä ennaltaehkäisyyn tai hoitaa jo ilmaantuneita ongelmia. Strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma pohjautuu tutkittuihin ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuihin psykologisiin menetelmiin.

Verkkoterapialla ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Joustavat digipalvelumme ovat saatavilla koko Suomeen.

Verkkoterapia sisältää A-klinikka Oy:n päihdealan ammattilaisen tuen ja seurannan. Potilaan on helppo sovittaa verkkoterapia työssäkäyntiin ja muuhun arkeen, sillä ohjelman parissa voi työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta.

Työterveyshuoltojen käyttöön soveltuu erinomaisesti myös Previct-lisätuki. Helppokäyttöinen terveysteknologia tukee hoitoa, kun potilas pyrkii lopettamaan tai vähentämään alkoholinkäyttöä. Palvelun avulla voidaan voidaan tarjota asiakaslähtöistä hoitoa tehokkaasti.

Digitaalisten palvelujen lisäksi A-klinikka Oy:llä on päihde- ja mielenterveyspalveluja työkyvyn arvioinnista ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. Meillä on pitkä kokemus niin alkoholiin, huumeisiin kuin toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyvien ongelmien hoidosta.

Onnistutaan yhdessä

Ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme lisää palveluistamme.

Lähteet

Työ ja terveys Suomessa 2012. Timo Kauppinen, Pauliina Mattila-Holappa, Merja Perkiö-Mäkelä, Anja Saalo, Jouni Toikkanen, Seppo Tuomivaara, Sanni Uuksulainen, Marja Viluksela ja Simo Virtanen (toim.). Työterveyslaitos 2013.