Back to top

Työterveyshuoltoon

Työssäkäyvistä miehistä 39 % ja naisista 14 % käyttää alkoholia yli riskirajojen. Perinteinen hoitomalli ei tavoita kaikkia alkoholia haitallisesti käyttäviä, ja palveluihin hakeutumisen kynnys on usein korkea.

Painopiste ennaltaehkäisyyn

Työterveyshuollon tehtävänä on ennaltaehkäistä ja tunnistaa terveyttä vaarantavat ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen tarkoitetulla verkkoterapialla ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Puutu ongelmalliseen alkoholinkäyttöön ajoissa

Joustava, matalan kynnyksen verkkoterapia soveltuu erinomaisesti osaksi työterveyshuollon palveluja. Verkkoterapiaa voidaan käyttää itsenäisenä ohjelmana tai muun hoidon täydentäjänä. Sen avulla voidaan siirtää hoidon painopistettä ennaltaehkäisyyn tai hoitaa jo ilmaantuneita onglemia.

Verkkoterapian strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma pohjautuu tutkittuihin ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuihin psykologisiin menetelmiin. Verkkoterapia sisältää päihdealan ammattilaisen tuen ja seurannan, ja potilas työskentelee ohjelman parissa itsenäisesti omien aikataulujensa mukaan. Palvelu on saatavilla koko Suomeen.

Työterveyshuoltojen käyttöön soveltuu erinomaisesti myös uusi digitaalinen terveysteknologiaratkaisu Previct. Helppokäyttöinen Previct tukee hoitosuhdetta, kun potilas pyrkii lopettamaan tai vähentämään alkoholinkäyttöä. Palvelu toimii hoitavan tahon digitaalisena assistenttina, jonka avulla voidaan voidaan tarjota asiakaslähtöistä hoitoa kustannustehokkaasti.

Palveluihimme sisältyy digitaalisten palveluiden lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluita työ- ja toimintakyvyn arvioinnista ympärivuorokautiseen laitoshoitoon.

Onnistutaan yhdessä

Ota yhteyttä, niin tulemme kertomaan lisää palveluistamme.

Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja, A-klinikka Oy
p. 044 516 7708, [email protected]

Susanna Jaakkola, asiakkuuskoordinaattori​, A-klinikka Oy
p. 050 564 0888​, [email protected]

Lähteet: Työ ja terveys Suomessa 2012, TTL; Juomatapatutkimus 2016, THL.