Back to top

Yrityksille

Arvioiden mukaan alkoholinkäytöstä seuraa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron, mahdollisesti jopa yli miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Pahimmillaan päihteiden käyttö voi aiheuttaa työpaikalla turvallisuusriskin.

Työtehon laskun ja sairauspoissaolojen lisäksi alkoholin ongelmakäyttö on yhteydessä mielenterveydellisistä syistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Työssäkäyvistä miehistä 39 % ja naisista 14 % käyttää alkoholia yli riskirajojen.

Tue työkykyä ajoissa

A-klinikka Oy:n verkkoterapia on joustava, matalan kynnyksen hoitomuoto, jossa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tukee alkoholinkäytön vähentämisessä tai lopettamisessa. Jo muutaman päivän sairausloman kuluilla tarjoaa työntekijälle 3–4 kuukauden hoitojakson verkkoterapiassa.

Verkkoterapialla alkoholin ongelmalliseen käyttöön päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Hoitoon pääsee nopeasti, ilman jonoja.

Ajasta ja paikasta riippumaton verkkoterapia on helppo sovittaa työhön ja muuhun arkeen, sillä palvelu on tietokoneella käytettävissä verkossa. Siksi verkkoterapia soveltuu hyvin esimerkiksi vuorotyöläisen tai työssään paljon matkustavan arkeen.

Palveluihimme sisältyy digitaalisten palveluiden lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluita työ- ja toimintakyvyn arvioinnista ympärivuorokautiseen laitoshoitoon.

Onnistutaan yhdessä

Ota yhteyttä, niin tulemme kertomaan lisää palveluistamme.

Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja, A-klinikka Oy
p. 044 516 7708, [email protected]

Susanna Jaakkola, asiakkuuskoordinaattori​, A-klinikka Oy
p. 050 564 0888​, [email protected]

Lähteet: Miettinen ja Rantapuska. (2018) Numerot puhuvat: Kuinka tehokkaasti alkoholin aiheuttamia taloudellisia tappioita työpaikoilla voisi vähentää? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.; Työ ja terveys Suomessa 2012, TTL.