Tiimi-lehti

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa toimii yhä enemmän kokemusasiantuntijoita. Tiimissä 1/2015 kerrotaan työn käytännön kokemuksista Tervalammella.

Osallistu Tiimi-lehden lukijakyselyyn täällä! Voit voittaa mukin.

A-klinikkasäätiö

tekee työtä päihdehaittojen
ja muiden psykososiaalisten ongelmien vähentämiseksi.

Yhteystiedot

A-klinikkasäätiö
Maistraatinportti 2
00240 Helsinki

puh. 010 50 650
(puhelujen hinnat)
fax 09 175 276

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Twitterin syöte