Hoitopalvelut

A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut on tarkoitettu päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen.

Palveluista ja niihin hakeutumisesta löytyy tietoa seuduittain sivun vasemman valikon avulla. Voit selata tietoja myös hoitomuodoittain.

A-klinikka tai päihdeklinikka tarjoaa apua päihde- tai riippuvuusongelmiin ja niihin liittyviin sosiaalisiin ja mielenterveydellisiin ongelmiin. Päihdekuntoutuslaitoksissa tarjotaan pidempiaikaista, intensiivistä hoitoa. Asumispalvelut on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat päivittäistä apua tilapäisesti tai pysyvästi.

Hoitoaverkossa tarjoaa verkkopohjaista päihdekuntoutusta alkoholin vähentäjille tai lopettajille.

Avohoitoon ja katkaisuhoitoon voi yleensä hakeutua suoraan. Päivystysvastaanotot tarjoavat apua yleensä aamupäivisin ilman ajanvarausta. Vastaanotolla selvitellään tilannetta ja hoidon tarvetta, tarjotaan avovieroitushoitoa, yksilö- tai ryhmäkuntoutusta tai terapiaa sekä tarjotaan ohjausta ja neuvontaa.

Lähetekäytännöissä on paikallisia eroja. Lisää tietoa saa suoraan yksiköstä, asuinkunnan sosiaalitoimesta tai terveysasemalta.

A-klinikkasäätiön hoitopalvelut hoitomuodoittain

Avohoito

A-klinikat

Hiv-erityispalvelut

Jalkautuva päihdetyö

Korvaushoitoklinikat

Nuorten palvelut

Päiväkeskukset

Terveysneuvontapisteet

Laitoshoito

Hoitoyhteisöt

Katkaisuhoito

Kuntoutusyksiköt

Lastensuojelun laitoshoito

Päihdesairaala

Selviämisasemat

Asumispalvelut

Palveluasuminen

Tukiasuminen

A-klinikkasäätiön palvelukokonaisuus sisältää laajan kirjon erilaisia palveluja. Hoitolinjaukset perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tutkittuun ja kokemusperäiseen tietoon. Palveluja tarjotaan asiakkaan yksilöllisen tuen tarpeen ja yhdessä hänen kanssaan laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti.

Potilasasiamies neuvoo potilaan oikeuksiin ja asemaan liittyvissä asioissa. A-klinikkasäätiön potilasasiamiehenä toimii Marjo Puisto.

Asiakastyö perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen. Moniammatilliset työryhmät tekevät joustavaa yhteistyötä. Niiden osaaminen takaa asiakkaalle laadukkaan palvelun. Asiakkaat ovat mukana palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa muun muassa hoidon tarpeen arvioinneissa on keskeisellä sijalla.

Palvelut on järjestetty Suomen kunnissa eri tavoin, usein omana toimintana. Palveluista kerrotaan kunnan nettisivuilla tavallisesti sosiaali- tai terveydenhuollon otsikon alla.