Katkaisu- ja vieroitushoito

Vieroitushoidossa katkaistaan turvallisesti päihdekierre ja luodaan edellytyksiä kuntoutumiselle. Hoito alkaa asiakkaan elämäntilanteen ja hoidon tarpeen kartoituksella ja hoitosuunnitelman laatimisella.

Katkaisu- ja vieroitushoidossa hoitona ovat vieroitusoireiden hoito, oireenmukainen lääkehoito, yksilö- ja ryhmäkeskustelut, perhe- ja verkostotapaamiset sekä lepo.

Vieroitushoitoon hakeutuminen vaihtelee paikkakunnan mukaan: asiakas voi joko itse varata paikan tai tulla hoitoon kuntien terveys- ja sosiaalitoimen tai A-klinikan ohjaamana.