Katkaisu- ja vieroitushoito

Katkaisuhoidossa katkaistaan turvallisesti päihdekierre ja luodaan edellytyksiä kuntoutumiselle.

Hoito alkaa elämäntilanteen ja hoidon tarpeen kartoituksella ja kuntoutussuunnitelman laatimisella.

Hoitona ovat vieroitusoireiden hoito, oireenmukainen lääkehoito, kahdenkeskiset ja ryhmäkeskustelut, perhe- ja verkostotapaamiset sekä lepo. Tarvittaessa suunnitellaan jatkohoitoa.

Katkaisuhoitoon tai vieroitushoitoon hakeutuminen vaihtelee paikkakunnan mukaan: asiakas voi joko itse varata paikan itselleen tai hoitoon tullaan kuntien terveys- ja sosiaalitoimen tai A-klinikan ohjaamana.