Back to top

Korvaushoitopalvelut

Korvaushoitoklinikat eli K-klinikat tarjoavat opioidiriippuvuuteen vieroitus- tai korvaushoitoa. Hoito sisältää joko metadonia tai buprenorfiini-naloksonia sisältävän lääkityksen ja psykososiaalisen tuen.

Korvaushoito mahdollistaa elämäntilanteen vakiinnuttamisen ja yleisen terveydentilan kohentumisen.

Korvaushoito voidaan aloittaa vain asiakkaalle, joka ei ole vieroittunut opioideista muun hoidon avulla. Asiakas tarvitsee korvaushoitopäätöksen, jonka tekee useimmiten asiakkaan oma kotikunta. Lisäksi hoito usein aloitetaan muualla kuin K-klinikalla. Joillain paikkakunnilla A-klinikka Oy:n palveluissa voidaan tehdä myös arviointeja ja hoidon aloituksia. Hoito suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Hoito mahdollistaa elämäntilanteen vakiinnuttamisen, yleisen terveydentilan kohentumisen ja kuntoutumisen kohti päihteettömyyttä. Monelle korvaushoito on merkittävä apu arjen rakentamisessa. Korvaushoidossa olevilla asiakkailla on usein taustalla myös mielenterveysongelmia, joiden hoitoon kiinnitämme A-klinikka Oy:n korvaushoitopalveluissa erityistä huomiota.

Korvaushoidossa asiakkaalla on aina omahoitaja, ja yksikkömme tekee asiakkaan kanssa apteekkisopimuksen ja ottaa vastuulleen asiakkaan kokonaislääkehoidon suunnittelun ja toteutuksen PKV-lääkkeiden osalta. Korvaushoidossa asiakkaat muodostavat oman yhteisönsä, jossa sovelletaan yhteisöllisen kuntoutumisen menetelmiä osana hoitoa.

Hepatiitti C:n hoidon yhdistämisestä korvaushoitoon on saatu A-klinikka Oy:n K-klinikoilla hyviä tuloksia.

A-klinikka Oy:n Korvaushoitopalvelut

K-klinikka Espoo

Leppävaarankatu 10, 3.–4. krs
02600
Espoo

puh. 045 6577 464 (toimisto)
fax (09) 2767 299

K-klinikka Hamina

Raatihuoneentori 16
49400
Hamina

puh. 040 1368 260

K-klinikka Helsinki Malmi

Hietakummuntie 16
00700
Helsinki

puh. 040 6864 000
fax (09) 4178 9833

K-klinikka Helsinki Talvitie

Vanha talvitie 1, 2. krs
00580
Helsinki

puh. 040 5635 926
fax (09) 694 0211

K-klinikka Helsinki Toinen linja

Toinen linja 15
00530
Helsinki

puh. 040 6881 000
fax (09) 7268 8081

K-klinikka Hämeenlinna

Viipurintie 1–3 G
13200
Hämeenlinna

puh. 050 509 1581

K-klinikka Kotka

Turvalantie 2
48700
Kotka

puh. 040 1368 200

K-klinikka Kouvola

Kuusankoskenkatu 4 B
45700
Kuusankoski

puh. 040 1368 170