Back to top

Korvaushoitopalvelut

A-klinikka Oy:n korvaushoitoklinikat eli K-klinikat tarjoavat opioidiriippuvuuteen vieroitus- ja korvaushoitoa. Hoito sisältää joko metadonia tai buprenorfiini-naloksonia sisältävän lääkityksen ja psykososiaalisen tuen.

Korvaushoito mahdollistaa elämäntilanteen vakiinnuttamisen ja terveydentilan kohentumisen.

Korvaushoito voidaan aloittaa vain asiakkaalle, joka ei ole vieroittunut opioideista muun hoidon avulla. Asiakas tarvitsee korvaushoitopäätöksen, jonka tekee useimmiten asiakkaan oma kotikunta. Lisäksi hoito usein aloitetaan muualla kuin K-klinikalla. Joillain paikkakunnilla A-klinikka Oy:n palveluissa tehdään myös arviointeja ja hoidon aloituksia. Hoito suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Hoito mahdollistaa elämäntilanteen vakiinnuttamisen, yleisen terveydentilan kohentumisen ja kuntoutumisen kohti päihteettömyyttä. Monelle korvaushoito on merkittävä apu arjen rakentamisessa. Korvaushoidossa olevilla asiakkailla on usein taustalla myös mielenterveysongelmia, joiden hoitoon kiinnitämme A-klinikka Oy:n korvaushoitopalveluissa erityistä huomiota.

Korvaushoidossa asiakkaalla on aina omahoitaja. Hoitoyksikkö tekee asiakkaan kanssa apteekkisopimuksen ja ottaa vastuulleen asiakkaan kokonaislääkehoidon suunnittelun ja toteutuksen PKV-lääkkeiden osalta. Korvaushoidossa asiakkaat muodostavat oman yhteisönsä, jossa sovelletaan yhteisöllisen kuntoutumisen menetelmiä osana hoitoa.

Hepatiitti C:n hoidon yhdistämisestä korvaushoitoon on saatu A-klinikka Oy:n K-klinikoilla hyviä tuloksia.

A-klinikka Oy:n Korvaushoitopalvelut

Sumeliuksenkatu 13 A, 3. krs
33100
Tampere

puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18)

Sumeliuksenkatu 13 A, 2. krs
33100
Tampere

puh. 040 1368 739 (ma–ke ja pe 13–15.30)

Iivisniemenkatu 3
02260
Espoo

puh. 050 476 6141

Leppävaarankatu 10, 3.–4. krs
02600
Espoo

puh. 045 6577 464 (toimisto)
fax (09) 2767 299

Hietakummuntie 16
00700
Helsinki

puh. 040 6864 000

Sturenkatu 25
00510
Helsinki

puh. 040 5635 926
fax (09) 694 0211

Toinen linja 15
00530
Helsinki

puh. 040 688 1000
fax (09) 773 1002

Koulukatu 16
13100
Hämeenlinna

puh. 010 506 5550 (neuvonta ma–pe 8–18)

Turvalantie 2
48700
Kotka

puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18)