Back to top

Laaduntunnustus

A-klinikka Oy:n laatujärjestelmälle on myönnetty Social and Health Quality Service (SHQS) -laaduntunnustus. Laaduntunnustus kattaa kaikki palvelumme.

Vahvuutemme on aito asiakaslähtöisyys: asiakkaat osallistuvat palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Laatusertifikaatti on osoitus korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta, jossa on huomioitu lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Palveluja auditoidaan säännöllisesti laadun varmistamiseksi. Auditointiin sisältyvät esimerkiksi palvelujärjestelmän rakenne, palveluprosessit ja vaikuttavuus.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma on käytössä yli 100:ssa julkisessa ja yksityisessä sote-alan organisaatiossa. Laadunarvioijina toimivat koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat. Laaduntunnustuksen on myöntänyt Labquality Oy:n Qualification-palvelu.

Lisätietoja

Pirjo Tuominen, laatu- ja kehityspäällikkö, A-klinikka Oy
puh. 050 361 3048, [email protected]

SHQS-laaduntunnustus