A-klinikka Oy:n palveluihin sisältyy yksilöitä ja ryhmiä kasvokkain kohtaavaa työtä, verkkopalveluja, yhteistyötä toisten alan toimijoiden kanssa ja asiantuntijatoimintaa. Toimintaansa liittyvän tietosuojan ja tietoturvan toteuttamisessa A-klinikka Oy toimii arvoperustansa mukaisesti. Tämä tarkoittaa luotettavaa henkilötiedon käsittelyä ja yksityisyyden turvaamista sekä tietoturvan ylläpitämistä.

A-klinikka Oy pitää hallussaan sillä olevat ja sille tulevat henkilötiedot luottamuksellisina, käyttää niitä ainoastaan säännösten sallimassa tarkoituksessa eikä luovuta niitä ulkopuolisille ilman asiaan kuuluvaa oikeutusta tai suostumusta. Henkilötietojen käsittely on suunnitelmallista ja sitä tehdään vain siinä laajuudessa kuin A-klinikka Oy:n tehtävissä kunkin henkilön työ edellyttää.

A-klinikka Oy on määritellyt toimintansa tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Tietosuojaselosteet

Evästekäytännöt