Tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Päivitetty 5.1.2023

Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki​, [email protected], p. 010 506 5550

Yhteyshenkilö

Viestintä- ja markkinointijohtaja Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, p. 050 5257 339

Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n a-klinikka.fi-sivuston verkkolomakkeiden kautta kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palautteen ja siihen vastaamiseen tarvittavien yhteystietojen vastaanottaminen, mikäli palautteen antaja haluaa vastauksen. Palautteen voi jättää myös anonyymisti.

Yhteystietojen vastaanottaminen julkaisujen toimittamiseksi sähköpostitse.

Yhteystietojen vastaanottaminen A-klinikka Oy:n tarjoamista työmahdollisuuksista kertomiseksi.

Previct-tilausten vastaanottaminen ja tarvittavien yhteystietojen tallentaminen tilauksen lähettämistä varten.

Rekisterin tietosisältö

Palautteeseen vastaamista varten kerätään seuraavat tiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen).

Julkaisun toimittamista varten kerätään seuraavat tiedot: sähköpostiosoite.

Työmahdollisuuksista kertomista varten kerätään seuraavat tiedot: nimi (vapaaehtoinen), sähköpostiosoite, puhelinnumero (vapaaehtoinen).

Previct-tilauslomake sisältää seuraavat tiedot: tilaavan organisaation tiedot (nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, tilattavien laitteiden lukumäärä, tieto tilaavan organisaation sopimuksesta tai maksusitoumuksesta), hoidon antajan tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja laskutusosoite.

Kaikkien lomakkeiden lähettämisen yhteydessä lomakkeen lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan verkkolomakkeiden tiedoista, jotka yhteydenottaja tai tilaaja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedon säilytysaika

Palautteeseen vastaamista varten kerättäviä henkilötietoja säilytetään kaksi viikkoa.

Muita henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto: Pääsynhallinta järjestelmiin, roolit, käyttöoikeudet.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä a-klinikka.fi-sivuston kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.