Back to top

Stoppari Lahti

Pitkämäenkatu 4 D
15300 Lahti

puh. 040 1368 061
www.stopparit.fi

Stopparit tarjoavat laadukkaita sijaishuollon palveluita nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon. Palvelut on tarkoitettu kiireellisesti sijoitetuille tai huostaan otetuille nuorille.

Stoppari Lahden palveluihin sisältyy hoidollinen pysäytys ja hoidon tarpeen arviointi. Stoppareiden palveluista muodostuu nuoren tarpeiden mukainen hoitoketju.

Stopparit ovat erikoistuneet nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon ja kasvuvaikeuksissa tukemiseen. Tavoitteena on edistää nuorten ja heidän perheidensä kuntoutumista ja hyvinvointia. Hoidossa huomioidaan koko perheen näkökulma.

Paikkavaraukset

Stoppareihin hakeudutaan valtakunnallisesti kotikunnan sosiaalitoimen sijoittamana. Paikkavaraukset arkisin palveluesimies Janne Tähti, puh. 050 4643 147. Viikonloppuisin ja kriisitilanteissa varaukset suoraan toimipisteistä.

Hoitomenetelmät

Stoppareiden tarjoama hoito on yksilöllistä ja vaihtelee nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Hoito muodostuu tiiviistä omaohjaajatyöskentelystä, yhteisöhoidollisista menetelmistä, hoidollisista ryhmistä ja verkostoyhteistyöstä. Perustana on laaja lastensuojelun ja päihdetyön erityisosaaminen.

Pysäytyshoidon tavoitteena on pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten kasvuvaikeudet tai päihteiden käyttö. Hoidossa kartoitetaan nuoren elämäntilanne, tehdään hoidon tarpeen arviointi ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa.

Perhetyö

Stoppareissa perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren kuntouttavaa hoitoa ja vanhempien tukemista. Tavoitteena on tukea vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä ja vahvistaa vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/stoppari-lahti