Stoppari Lahti

Pitkämäenkatu 4 D
15300 Lahti
Suomi

Yhteystiedot

Paikkavaraukset arkisin palveluesimieheltä, viikonloppuisin ja kriisitilanteissa suoraan osaston numerosta.

Pysäytys- ja arviointiosasto, p. 040 136 8061
Kuntoutumisosasto, p. 050 430 4502
Palveluesimies Minna Juopperi, p. 050 437 3710

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa [email protected].

Stopparit ovat päihdehoitoon ja nuorisopsykiatriseen osaamiseen erikoistuneita lastensuojelulaitoksia. Palvelut on tarkoitettu kiireellisesti sijoitetuille tai huostaan otetuille nuorille. Stoppareihin voi ohjautua valtakunnallisesti sosiaalitoimen sijoittamana.

Stoppari Lahden palveluihin sisältyvät pysäytys- ja arviointihoito sekä kuntouttava hoito. Palveluista muodostuu nuoren tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus. Palvelumme ovat vahvasti resursoituja ja huomioimme hoidossa koko perheen.

Pysäytys- ja arviointihoito

Pysäytys- ja arviointihoidossa rauhoitetaan nuoren tilanne, arvioidaan hoidon tarvetta ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa. Hoidon tavoitteena on pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten kasvuvaikeudet, päihteiden käyttö tai rikollisuus.

Hoitojakson kesto on noin 30–90 vuorokautta tai pidempään yksilöllisen tarpeen mukaan. Pysäytys- ja arviointiosastolla on seitsemän asiakaspaikkaa ja henkilöstömitoitus on 1,8.

Kuntouttava hoito

Kuntoutumisosasto tarjoaa pitkäaikaista ympärivuorokautista kuntoutusta. Hoidon sisältö ja tavoitteet asetetaan yksilöllisesti nuoren ja hänen perheensä tilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Hoito on monimuotoista ja moniammatillista.

Kuntoutumisosaston päivä- ja viikko-ohjelmaan sisältyy arjen hallintaan ja itsenäistymiseen tähtäävää toimintaa sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Arjessa opiskelulla ja työharjoitteluilla on tärkeä rooli nuoren toimintakyvyn mukaan. Hoidossa tuetaan nuorta kohti itsenäistä elämää.

Hoitojakso etenee vaiheittain nuoren kuntoutuessa. Kuntoutumisosastolla on seitsemän asiakaspaikkaa ja henkilöstömitoitus on 1,3.

Miksi meille

Stopparit tarjoavat yksilöllistä hoitoa nuoren elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Usein nuoret ohjautuvat meille muista laitospalveluista. Meillä pidetään kiinni siitä, ettei nuorta jätetä koskaan pulaan.

Palvelujen perustana on laaja lastensuojelun ja päihdehoidon erityisosaaminen. Hoidossa kantavana ajatuksena on ratkaisukeskeisyys ja yksilöllisyys. Tuemme nuoren ja koko perheen kuntoutumista ja hyvinvointia.

Jokaisella nuorella on omaohjaaja. Tiiviissä työskentelyssä omaohjaajan kanssa korostuu nuorta arvostava ja kunnioittava asenne. Tavoitteena on, että nuori motivoituu muutokseen omista lähtökohdistaan ja omassa tahdissaan.

Meillä perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren hoitoa. Tavoitteena on tukea vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä ja vahvistaa vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa. Perhetapaamiset tarjoavat mahdollisuuden käydä läpi lapsen sijoituksen herättämiä tunteita ja ajatuksia.

Toiminnassamme hyödynnetään yhteisöhoidollisia menetelmiä, mikä tarkoittaa sitä, että yhteisö tukee nuoren kuntoutumista ja tarjoaa muutokselle ja uuden oppimiselle turvallisen ympäristön.

Henkilökunta

Stoppareissa työskentelee sosiaalialan ohjaajia, sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, palveluesimiehiä ja palvelupäällikkö. Työskentelyssä keskeistä on nuorta arvostava ja kunnioittava asenne sekä aito läsnäolo.

Sote-alan ammattilainen, haluaisitko tulla meille tekemään merkityksellistä työtä nuorten parissa? Stoppareissa tukenasi on vahva, moniammatillinen tiimi. Katso A-klinikka Oy:n avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus.

Stoppareiden toinen toimipiste sijaitsee Haminassa.

Sivun lyhytosoite
a-klinikka.fi/stoppari-lahti
Jaa tämä sivu